Společné čtení rodičů a dětí

Pro rodiče jsme vybrali několik ne příliš dlouhých příběhů z dětských knih, které si mohou s dětmi přečíst a popovídat si o nich. Navržené otázky jsou formulovány tak, aby byly co nejpřirozenější, umožnily dětem spontánně reagovat na přečtené a rozpoutaly skutečný dialog nad četbou. Děti si mohou přečíst text samy nebo se ve čtení střídat s rodičem či jiným dospělým. Čtenářský zážitek bude stejně silný, ne-li silnější, když celý příběh přečte dospělý, s dítětem po boku.

Tyto texty může využít i učitel při on-line výuce. Text dětem předčítá a při pauzách se mohou děti vyjadřovat k otázkám. Učitel si otázky může upravit podle věku a zdatnosti dětí, může se s nimi ve čtení střídat.

Učitel může tyto texty nabídnout rodičům jako příležitost pro čtení doma.

Metoda, kterou zde využíváme, se nazývá řízené čtení.

Džomo a slůně

Smělé pírko

Kavka

Mlčte

Musíš být rozumný

Pastýř

V lese plném lupičů

Hafíkova dobrodružství

Mrazení v zádech

O Anežce České

Ztracený hlas

Majitelem džungle

Wellington

Železný muž

Tajné psaní

Kos

Zahrádka

O Karlu IV.

Sluníčková

Muminek a noční dobrodružství

Velikonoce v Bullerbynu

O Karlu IV.
podruhé

Strýček Slon přichází

Strýček Slon rozsvítí lampu

Strýček Slon odchází

Matěj Šindelář

Lví zákon

Dva balvany

Splněné přání

Anděl domácí