Akreditace

Název programu

Počet hodin

Číslo akreditace

Akreditace platná do…

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – rozšířený kurz

80

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – základní kurz

64

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – zkrácený kurz

40

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – minimální kurz

24

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – ochutnávka

8

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – pokračovací kurz

24

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – rozšířený pokračovací kurz

40

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro učitele českého jazyka – základní kurz

40

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro učitele českého jazyka – pokračovací kurz

40

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Exkurze ve výuce učitele RWCT

5

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Rozšiřující seminář RWCT

16

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – letní škola

56

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Název programu

Počet hodin

Číslo akreditace

Akreditace platná do…

Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet

8

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Čteme s nečtenáři – základní kurz

16

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Čteme s nečtenáři – pokračovací kurz

16

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet – rozšířený pokračovací kurz

24

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet – rozšířený základní kurz

24

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Název programu

Počet hodin

Číslo akreditace

Akreditace platná do…

Dílna čtení (program Čtením a psaním ke kritickému myšlení)

8

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Čteme s porozuměním každý den – základní kurz

4

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem 1

(kurz pro začínající zájemce)

16

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem 2

(Kurz pro pokročilé)

16

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s beletristickým textem 1

(Kurz pro začínající)

16

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s beletristickým textem 2

(Kurz pro pokročilé)

16

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Rozvíjení čtenářské gramotnosti ve škole – minimální kurz

16

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Rozvíjení čtenářské gramotnosti ve škole – základní kurz

32

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Nebojme se poezie

8

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Čtení a psaní poezie ve škole

8

MŠMT 306/2019-1-75

6.5.2022

Zlaté čtení

7

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Žánry současné literatury pro děti a mládež a rozvoj čtenářské gramotnosti

32

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Název programu

Počet hodin

Číslo akreditace

Akreditace platná do…

Dílna psaní (program Čtením a psaním ke kritickému myšlení)

8

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Tvořivé psaní

8

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Psaní – nástroj kritického myšlení

8

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Jak podpořit tvořivé psaní v 1. třídě

4

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Dílna psaní pro 1. stupeň

4

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Dílna psaní pro 1. stupeň – základní kurz

8

MŠMT 306/2019-1-75

6.5.2022

Čeština jinak: dílna psaní jako základní kámen výuky

24

MŠMT 306/2019-1-75

6.5.2022

Název programu

Počet hodin

Číslo akreditace

Akreditace platná do…

Rozvoj učitelských dovedností – základní kurz

24

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Rozvoj učitelských dovedností – minimální kurz

16

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Rozvoj učitelských dovedností – pokračovací kurz

24

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Název programu

Počet hodin

Číslo akreditace

Akreditace platná do…

Typologie MBTI – sebepoznání a spolupráce v týmu (blok A)

20

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Typologie MBTI – individualizace výchovy, výuky a učení žáků (blok B)

20

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Typologie MBTI – komunikační styly, stres a seberozvoj (blok C)

20

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Formativní hodnocení v práci učitele

10

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Formativní hodnocení v práci učitele 2 – plánování na základě důkazů o učení

10

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Název programu

Počet hodin

Číslo akreditace

Akreditace platná do…

Lídr jako tvůrce budoucnosti organizace

16

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Lídršip z perspektivy typologie MBTI

16

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Vědomý lídršip jako cesta k posilování vědomé kultury organizace

16

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Komplexní rozvoj lídršipu

64

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Kolegiální podpora: efektivní formy vzájemného učení pedagogů

8

MŠMT 306/2019-1-75

6.5.2022

Kolegiální podpora lídrů: strategické plánování rozvoje organizace

8

MŠMT 306/2019-1-75

6.5.2022

Kolegiální podpora lídrů: zaujetí a angažovanost lidí v týmu

8

MŠMT 306/2019-1-75

6.5.2022

Kolegiální podpora lídrů: podpora „zkušeností plynutí“ jako podmínek vnitřní motivace lidí

8

MŠMT 306/2019-1-75

6.5.2022

Kolegiální podpora lídrů: spolupráce a kultura zodpovědnosti v organizacích

16

MŠMT 306/2019-1-75

6.5.2022

Audit silných stránek a rozvoj organizace

20

MŠMT 306/2019-1-75

6.5.2022

Lídr: poskytování zpětné vazby a vedení rozvojových rozhovorů

16

MŠMT 306/2019-1-75

6.5.2022

Trénink dovedností vědomého lídršipu

16

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Rozvoj pedagogického týmu prostřednictvím kolegiální podpory

24

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Název programu

Počet hodin

Číslo akreditace

Akreditace platná do…

Sebepoznání četbou, tancem a tvorbou

10

MŠMT 24558/2018-1-744

5.11.2021

Rozvoj metodických a poradenských kompetencí učitele

64

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Metody programu RWCT v mediální výchově

24

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Název programu

Počet hodin

Číslo akreditace

Akreditace platná do…

Dílna čtení – webinář

8

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Dílna psaní – webinář

8

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – ochutnávka s beletristickými texty – webinář

8

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – ochutnávka s naučnými texty – webinář

8

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – základní webinář

16

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – rozšířený webinář

24

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024