Přeskočit na obsah

Akreditace

Název programu

Počet hodin

Číslo akreditace

Akreditace platná do…

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – základní rozšířený kurz

64

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – základní kurz

40

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – základní minimální kurz

24

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – ochutnávka

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – pokračovací kurz

24

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – rozšířený pokračovací kurz

40

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro učitele českého jazyka – základní kurz

40

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro učitele českého jazyka – pokračovací kurz

40

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Exkurze ve výuce učitele RWCT

5

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Rozšiřující seminář RWCT

16

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – letní škola

56

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

 

Název programu

Počet hodin

Číslo akreditace

Akreditace platná do…

Čteme s nečtenáři – ochutnávka

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Čteme s nečtenáři – základní kurz

16

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Čteme s nečtenáři – pokračovací kurz

16

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet – rozšířený pokračovací kurz

24

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet – rozšířený základní kurz

24

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

 

Název programu

Počet hodin

Číslo akreditace

Akreditace platná do…

Dílna čtení

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Čteme s porozuměním každý den

4

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem 1

16

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem 2

16

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s beletristickým textem 1

16

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s beletristickým textem 2

16

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Rozvíjení čtenářské gramotnosti ve škole – minimální kurz

16

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Rozvíjení čtenářské gramotnosti ve škole – základní kurz

32

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost v přírodovědných předmětech

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost v přírodovědných předmětech

16

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Nebojme se poezie

8

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Čtení a psaní poezie ve škole

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Zlaté čtení

7

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Žánry současné literatury pro děti a mládež a rozvoj čtenářské gramotnosti

32

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Současná literatura pro děti a mládež 1

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Současná literatura pro děti a mládež 2

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Současná literatura pro děti a mládež 3

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

 

Název programu

Počet hodin

Číslo akreditace

Akreditace platná do…

Dílna psaní

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Tvořivé psaní

8

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Psaní – nástroj kritického myšlení

8

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Jak podpořit tvořivé psaní v 1. třídě

4

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Dílna psaní pro 1. stupeň

4

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Dílna psaní 1. stupeň – základní kurz

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Čeština jinak: dílna psaní jako základní kámen výuky

24

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

 

Název programu

Počet hodin

Číslo akreditace

Akreditace platná do…

Rozvoj učitelských dovedností – základní kurz

24

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Rozvoj učitelských dovedností – minimální kurz

16

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Rozvoj učitelských dovedností – pokračovací kurz

24

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

 

Název programu

Počet hodin

Číslo akreditace

Akreditace platná do…

Typologie MBTI 1 – sebepoznání a spolupráce v týmu

16

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Typologie MBTI 2 – individualizace výchovy, výuky a učení žáků

16

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Typologie MBTI 3 – komunikační styly, stres a seberozvoj

16

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Typologie MBTI 1 – psychické funkce pro sebepoznání a komunikaci

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Typologie MBTI 1 – typy temperamentu a osobnosti pro sebepoznání a komunikaci

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Typologie MBTI 2 – psychické funkce u dětí a doporučení pro výchovu a učení

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Typologie MBTI 2 – temperament, učební styly a doporučení pro výchovu a učení

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Typologie MBTI 3 – komunikační styly pro spolupráci

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Typologie MBTI 3 – stres a seberozvoj pro spolupráci

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Typologie MBTI 4 – audit silných stránek z hlediska zpětné vazby od druhých a rozvoj organizace

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Typologie MBTI 4 – audit silných stránek z hlediska typologie MBTI a rozvoj organizace

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Typologie MBTI 4 – komplexní audit silných stránek a rozvoj organizace

16

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Formativní hodnocení v práci učitele 1 – cesta k efektivnímu učení žáků

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Formativní hodnocení v práci učitele 2 – plánování na základě důkazů o učení

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Formativní hodnocení v práci učitele 3 – hodnocení pokroku žáků na základě důkazů o učení

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

 

Název programu

Počet hodin

Číslo akreditace

Akreditace platná do…

Lídr jako tvůrce budoucnosti organizace

16

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Lídršip z perspektivy typologie MBTI

16

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Vědomý lídršip jako cesta k posilování vědomé kultury organizace

16

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Komplexní rozvoj lídršipu

64

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Kolegiální podpora: efektivní formy vzájemného učení pedagogů

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Kolegiální podpora lídrů: strategické plánování rozvoje organizace

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Kolegiální podpora lídrů: zaujetí a angažovanost lidí v týmu

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Kolegiální podpora lídrů: podpora „zkušeností plynutí“ jako podmínek vnitřní motivace lidí

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Kolegiální podpora lídrů: spolupráce a kultura zodpovědnosti v organizacích

16

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

 

 

 

 

Lídr: poskytování zpětné vazby a vedení rozvojových rozhovorů

16

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Trénink dovedností vědomého lídršipu

16

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Rozvoj pedagogického týmu prostřednictvím kolegiální podpory

24

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

 

Název programu

Počet hodin

Číslo akreditace

Akreditace platná do…

Sebepoznání četbou, tancem a tvorbou

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Rozvoj metodických a poradenských kompetencí učitele

64

MŠMT 33725/2019-3-1054

5.2.2023

Metody programu RWCT v mediální výchově

24

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

 

Název programu

Počet hodin

Číslo akreditace

Akreditace platná do…

Dílna čtení – webinář

8

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Dílna psaní – webinář

8

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – ochutnávka s beletristickými texty – webinář

8

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – ochutnávka s naučnými texty – webinář

8

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – základní webinář

16

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – rozšířený webinář

24

MŠMT 39720/2020-2-963

2.2.2024

Tvořivé psaní – webinář

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Poezie ve škole – webinář

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Metody RWCT v mediální výchově – webinář

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Sdílení dobré praxe metod RWCT ve výuce ČJL/D – webinář

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Formativní hodnocení v práci učitele 1 – cesta k efektivnímu učení žáků: webinář

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Formativní hodnocení v práci učitele 2 – plánování na základě důkazů o učení: webinář

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Formativní hodnocení v práci učitele 3 – hodnocení žáků na základě důkazů o učení: webinář

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Typologie MBTI 1 – psychické funkce pro sebepoznání a komunikaci: webinář

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Typologie MBTI 1 – typy temperamentu a osobnosti pro sebepoznání a komunikaci: webinář

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Typologie MBTI 2 – psychické funkce u dětí a doporučení pro výchovu a učení: webinář

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Typologie MBTI 2 – temperament, učební styly a doporučení pro výchovu a učení: webinář

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Typologie MBTI 3 – komunikační styly pro spolupráci: webinář

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Typologie MBTI 3 – stres a seberozvoj pro spolupráci: webinář

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Typologie MBTI 4 – audit silných stránek z hlediska zpětné vazby od druhých a rozvoj organizace: webinář

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Typologie MBTI 4 – audit silných stránek z hlediska typologie MBTI a rozvoj organizace: webinář

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Typologie MBTI 4 – komplexní audit silných stránek a rozvoj organizace: webinář

16

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Typologie MBTI 1 – sebepoznání a spolupráce v týmu: webinář

16

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Typologie MBTI 2 – individualizace výchovy, výuky a učení žáků: webinář

16

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Typologie MBTI 3 – komunikační styly, stres a seberozvoj: webinář

16

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Komplexní rozvoj lídršipu: webinář

64

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Lídr jako tvůrce budoucnosti organizace: webinář

16

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Lídršip z perspektivy typologie MBTI: webinář

16

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Vědomý lídršip jako cesta k posilování vědomé kultury organizace: webinář

16

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Komplexní rozvoj lídršipu

 

 

 

Kolegiální podpora: efektivní formy vzájemného učení pedagogů: webinář

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Kolegiální podpora lídrů: strategické plánování rozvoje organizace: webinář

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Kolegiální podpora lídrů: zaujetí a angažovanost lidí v týmu: webinář

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Kolegiální podpora lídrů: podpora „zkušeností plynutí“ jako podmínek vnitřní motivace lidí: webinář

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Kolegiální podpora lídrů: spolupráce a kultura zodpovědnosti v organizacích: webinář

16

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Lídr: poskytování zpětné vazby a vedení rozvojových rozhovorů

 

 

 

Čteme s nečtenáři – ochutnávka – webinář

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Současná literatura pro děti a mládež 1 – webinář

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Současná literatura pro děti a mládež 2 – webinář

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Současná literatura pro děti a mládež 3 – webinář

8

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

Čteme s porozuměním každý den – webinář

4

MŠMT 13327/2021-4-497

22.9.2024

 

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.

No fields found, please go to settings & save/reset fields