KRITICKÉ MYŠLENÍ

O nás

Cíle programu

Hlavním cílem programu je, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří se dokážou na věci dívat z různých úhlů pohledu, jsou zvídaví, cítí lásku k vědění a zodpovědnost za svět, ve kterém žijí.

uceleny_system

Ucelený didaktický systém

Náš školící systém je možné využít téměř ve všech předmětech a na všech stupních škol.

Metody a techniky

Konkrétní praktické metody, techniky a strategie jsou sestavené v otevřený, ale provázaný celek, v efektivní systém učení.

Akreditace MŠMT

Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT a vystavujeme k nim osvědčení o absolvování.

Naše Kurzy

Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)

Základní i pokračovací kurzy pro učitele všech předmětů i stupňů škol, pokud není uvedeno jinak.

Rozvoj čtení, čtenářství a pisatelství

Dílny čtení, dílny paní, kurzy rozvoje čtenářské gramotnosti, kurz věnující se žánrům dětské literatury a mnoho dalších.

Kurzy MBTI

Typologie MBTI nejen pro učitele pod vedením Jiřiny Majerové. Dostupné v několika modulech.

Další kurzy

Komplexní rozvoj lídršipu, formativní hodnocení, rozvoj učitelských dovedností a další témata. 

NOVINKY

Inspirace pro učitele - Sborník lekcí

Webináře kritického myšlení!

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Kritické myšlení by mělo být v současné době plné fake news a dezinformací základní výbavou každého člověka. Program RWCT vás naučí, jak rozvíjet nejen kritickou gramotnost vašich žáků.

„Učme naše děti kritickému myšlení a připravme je tak na budoucnost!“

Náš tým

Mgr. Květa Krüger

ředitelka Kritického myšlení, z. s.

učitelka a certifikovaná lektorka RWCT

Mgr. Kateřina Šafránková

statutární zástupce Kritického myšlení z.s. 

certifikovaná lektorka RWCT

MgA. Nina Rutová

certifikovaná lektorka RWCT

Mgr. Jiřina Majerová

certifikovaná lektorka MBTI

Mgr. Zdeňka Dudová

lektorka RWCT

Mgr. Barbora Charvátová

lektorka RWCT

Mgr. Vendula Noháčová

lektorka RWCT

CO O NÁS ŘÍKAJÍ

Kontaktujte nás