Lekce

Nabízíme Vám lekce od účastníků kurzů RWCT, kteří byli ochotni sdílet své nápady a dobrou praxi. Lekce postupně doplňujeme. Vše můžete využít ve své výuce.

Milada Horáková

Zvířata v ZOO

Sacharidy

Hydroxysloučeniny

Přechylování

Literární kavárna