Přeskočit na obsah

MgA. Nina Rutová

Dostávám, kupuji a vášnivě čtu beletristické i naučné knížky pro děti a svou osobní zálibu promítám do spolupráce se školami, knihovnami i médii. Metody pro čtení s porozuměním uplatňuji a stále rozvíjím nejen v seminářích, ale také při součinnosti s médii. Kde se můžete s mou prací setkat? Pro nakladatelství Mladá fronta jsem vytvořila několik metodických sešitů ke knihám pro první i druhý stupeň, na webu Zlaté stuhy najdete čtenářské lekce k oceněným knihám pro děti, vytvořila jsem didaktickou hru pro knihu Renáty Fučíkové a jejích studentů Dobrých 100. Těší mne, že metodami kritického myšlení rozvíjíme schopnost racionálního přístupu k informacím, ale objevujeme v sobě také kreativitu, radost, pokoru i smělost.

V průběhu dvaceti let jsem působila také jako šéfredaktorka časopisu Kritické listy, Kritická gramotnost a Rodina a škola.

Zkušenosti ze seminářů pro středoškolské studenty jsou shrnuté v sešitě nazvaném Havel v kostce. K projektu Člověka v tísni Respekt nebolí jsem vytvořila metodiku pro čtyřicet příběhů, v nichž nejsou respektována základní lidská práva. Ráda střídám lektorování a život společenský s osamělou prací u stolu.

V současnosti nabízím také semináře na míru pro místní akční skupiny (MAP, MAS).

Kontakt:  nina.rutova@gmail.com

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.