MgA. Nina Rutová

Lektorka kritického myšlení, mediální výchovy a interaktivních seminářů pro středoškolské studenty (nejčastěji v Knihovně Václava Havla).

V dílnách Čtením a psaním ke kritickému myšlení využívám vizuální, auditivní i pohybové aktivity.

Pro projekt Člověka v tísni Respekt nebolí jsem v roce 2012–2013 vytvořila a zčásti také v praxi ověřila cca 40 „lekcí“ založených na metodách kritického myšlení s obsahovým důrazem na výchovu k aktivnímu občanství.

Zajímají mne rozmanité učební styly, podílela jsem se na přípravě a vedení ScioCampů, v nichž se žáci učí efektivním metodám učení. Jsem garantkou projektu Média tvořivě (AISIS) a editorkou stejnojmenné publikace.

Pro ČT 2 jsem připravila seriál o efektivních metodách učení Škola snů.

S výsledky mé práce se můžete seznámit například zde:

http://www.rodinaaskola.cz/

http://www.vaclavhavel-library.org/cs/aktivity/vzdelavaci-programy

http://www.respektneboli.eu/pedagogove/materialy-k-vyuce

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10267570807-skola-snu/210572230820012-ucime-se-hodnotit/

HAVEL V KOSTCE – 14 lekcí o jedné osobnosti a každé době pro učitele a studenty (vyd. Knihovna V. Havla, Praha 2011)

Kontakt: nina.rutova@volny.cz