Přeskočit na obsah

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

Jsem psycholožka, lektorka a konzultantka v oblasti školství a firem.

Po studiu na UK jsem v rámci své práce školní psycholožky s pedagogickým úvazkem zorganizovala a absolvovala kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Díky tomu jsem se potkala s Hankou Košťálovou, Ondřejem Hausenblasem a dalšími kolegy, kteří pro mě byli a stále jsou zdrojem hlubokého poznání.

Od r. 2009 pracuji v projektu Pomáháme školám k úspěchu (The Kellner Family Foundation) jako členka expertní rady, jako čtenářský specialista v pracovní skupině pro rozvoj čtenářské a kritické gramotnosti a pro práci se čtenářským kontinuem. V letech 2016–2018 jsem pracovala jako konzultantka a členka odborného vedení. Aktuálně koordinuji pracovní skupinu pro formativní hodnocení.

Věnuji se aplikaci Typologie MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator®) ve vzdělávání a rozvoji lidí a organizací. Mám osvědčení „Certified Practitioner of the MBTI Step 1 a 2“ a MMTIC (CAPT, USA 2010) a mezinárodní certifikát Lektor a Certifikátor programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking, 2002). Jsem kvalifikovanou učitelkou Tanců univerzálního míru (Dances of Universal Peace, 2018) a spoluautorkou knihy Typologie osobnosti – využití ve výchově a vzdělávání (Portál 2010) a knihy Školní hodnocení žáků a studentů (Portál 2007).

V r. 2016 jsem založila společnost Viaspirita s.r.o., jejímž posláním je provázet jednotlivce i organizace procesem změny ve vztahu k jejich misi a vizi a podporovat je na cestě k vědomému a radostnému životu. V oblasti lektorské, mentorské a konzultační pomáháme jednotlivcům v odhalování jejich jedinečných silných stránek a možností rozvoje, organizacím v navrhování optimálních způsobů, jak silné stránky jednotlivců synergicky využívat v systému celé organizace. Věnujeme se rovněž badatelské činnosti na poli typologie MBTI®, individualizace výchovy, učení a výuky dětí, formativního hodnocení a vědomého lídršipu.

Na webu www.viaspirita.cz/o-nas si můžete najít naše příspěvky v médiích: v České televizi, Českém rozhlase, na TEDx, na portálu Šance dětem, na kanálu You Tube a naši publikační činnost v nakladatelství Portál, Mervart, pro Kritické myšlení z.s. atd.

jirina.stang@centrum.cz

www.viaspirita.cz

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.

No fields found, please go to settings & save/reset fields