Mgr. Zdeňka Dudová

Když jsem se díky svým dětem v roce 2008 podruhé vrátila do školství a vystudovala PedF obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, bylo zajímavé sledovat, že kdykoliv jsem se setkala s něčím, co má myšlenku, systém i kouzlo, vždycky jsem skončila u kritického myšlení. Když jsem pak navíc poznala osobnosti, které program prezentují, bylo mi jasné, že jsem objevila magnet, který mě bude přitahovat hodně dlouho. Zásadní pro mě bylo setkání s Květou Krüger, kterou jsem poznala jako pedagogickou konzultantku v ZŠ Kunraticích. Pokora, s jakou přistupuje ke své práci i k lidem, její výzvy, kterými všechny kolem sebe podněcuje, jsou pro mě neustálou inspirací a naplňují mě obdivem a úctou.

S teorií kritického myšlení jsem se blíže seznámila v kurzech, které jsem později absolvovala. Největším objevem pro mne byl kurz Květy Krüger a Katky Šafránkové Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet, který mě při práci s mými žáky provází neustále. Získala jsem certifikát učitele RWCT, pracuji jako učitelka na 1. stupni v ZŠ v Kunraticích. Zkušenosti s metodami kritického myšlení využívám při lektorování dospělých a při mentorování.

Během mé praxe mě ovlivnilo období, ve kterém jsem pracovala s integrovanými dětmi na obou stupních základního vzdělávání, specializovala jsem se na výchovu a vzdělávání dětí s autismem. Zkušenosti z této práce jsou pro mě důležité, protože mi odhalily, jak se lze dívat na svět z nezvyklých úhlů a jak křehká může komunikace být.  

V posledních letech se specializuji na tvořivé psaní. Věnuji se jeho zavádění již od počátků školní docházky, ve výuce dávám prostor formátu dílny psaní. Pečlivě chráním partnerství mezi učitelem a žákem a za nejdůležitější považuji to, aby se dětem ve škole líbilo a učily se rády.

kontakt: dudozdenka@gmail.com