Přeskočit na obsah

Přechylování

Petra Tomková

Předmět: Český jazyk a literatura

Téma: Přechylování

Ročník: 2. ročník SŠ

Doba trvání: 2 hodiny ve škole, domácí příprava

Návaznost: lekce navazuje na slovotvorbu v ženském rodě

Cíle:

  • definovat pojem přechylování
  • orientovat se v odbornějším textu
  • zaujmout stanovisko k praktickému mluvnickému problému ze současnosti, zda ženská jména přechylovat, či nepřechylovat
  • odlišit podstatné a nepodstatné informace, sepsat své myšlenky, vhodně argumentovat

Metody:

  • brainstorming
  • T-graf
  • argumentační esej

Popis lekce:

EVOKACE

Žáci ve 3 minutách rozmýšlí a zapíší do sešitu, co si představí pod pojmem přechylování. Mohou konzultovat se sousedem.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

Žáci obdrží text Oliva vs. Valdrová. Bitva o přechylování.

Text přečtou minimálně dvakrát. Po prvním čtení je vhodné, aby si uvědomili svůj vlastní postoj k přechylování. Při druhém čtení si barevně do textu označí zásadní argumenty proč přechylovat a proč nepřechylovat. Každý žák vybere 3 stěžejní myšlenky z obou stanovisek a uspořádá je do T-grafu.

Učitel vysvětlí, jak stylizovat argumentační esej.

REFLEXE

Žáci esej donesou do další vyučovací hodiny. Žáci eseje sdílejí ve čtyřčlenných skupinkách. Skupina zvolí nejpřesvědčivější text, který bude sdílet celá třída.

Popis lekce, texty a ukázky prací žáků si můžete stáhnout zde:

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.