Přeskočit na obsah

Zvířata v ZOO

Monika Landkammerová

Předmět: čeština, občanská výchova, etická výchova

Ročník: 8.

Téma: Zvířata v ZOO

Nosná myšlenka: Kvalitního života zvířat lze dosáhnout optimálním naplněním jejich potřeb, a to ve volné přírodě i v zajetí

Cíle:

  • žák porovná dva texty – najde shodné a rozdílné rysy
  • určí záměr autora textu
  • rozliší fakta od osobního názoru
  • najde argumenty
  • diskutuje, vyjadřuje svůj názor, je ochoten ho na základě argumentů měnit

Letošní rok jsme se s kolegyněmi rozhodly propojit naše předměty a vznikl celodenní projekt, během kterého jsme se všechny dotkly stejného tématu z různých úhlů pohledu. Spojovacím článkem byla „ZVÍŘATA“. Zhostily jsme se jich z hlediska češtiny, přírodopisu, matematiky a angličtiny. Ten den děti pracovaly v pěti „odborných centrech“. Pětičlenné skupiny postupně prošly čtenářské, spisovatelské, matematické, přírodovědné a jazykové centrum. Na každém stanovišti děti strávily hodinu, poslední část dne byla věnována hodnocení.  

Kompletní popis lekce s texty a ukázky prací žáků si můžete stáhnout zde:

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.