Různé pracovní listy

Anotace:

Rodokmen

Pracovní list, v němž děti doplní třígenerační rodokmen své rodiny. Aktuální k 15. květnu, na kdy byl stanoven Mezinárodní den rodiny, avšak použitelný vždy, když děti prozkoumávají rodinné vztahy.

Placení zboží

Pracovní list se stránkami odlišenými podle ročníků (2. až 4.), kde si žáci vybírají zboží ze své domácnosti, doplňují tabulku a počítají celkovou sumu.

Diamant o včelách

Pracovní list, ve kterém si děti shrnou informace o včelách do podoby tzv. diamantu, když předtím shlédly desetiminutovou pohádku.

Měření

Pracovní listy, do nichž mohou mladší děti podle vypsaných pokynů doplňovat naměřenou hmotnost, délku a objem věcí uvedených v tabulkách.

Hospodářská zvířata

Pracovní list s pokyny a tabulkou, do které mohou děti postupně doplnit zvířata, o kterých se učí – jejich obrázek, části těla, prostředí života, potravu a důvod chovu.

Životabáseň o lese

Pracovní list, v němž mohou žáci shrnout své poznatky o lese do podoby tzv. životabásně.

Jednotlivé pracovní listy si můžete stáhnout zde:

Autorka pracovních listů: Michaela Sklenářová