Přeskočit na obsah

Intenzivní kurz RWCT v době prázdnin – základní – 12.8.2023 – 16.8.2023 – Praha

Lektorka: Mgr. Kateřina Šafránková a Mgr. Květa Krüger 

Pro učitele, kteří chtějí získat vhled do programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, i pro ty, kteří už mají s RWCT zkušenosti, chtějí si vše utřídit a získat hlubší a komplexní pochopení třífázového modelu učení.

Základní kurz RWCT v délce 40 hodin – ucelený systém metod a postupů, které využijete ve většině předmětů. Vhodné pro učitele všech stupňů škol.

Orientační obsah kurzu

• Třífázový model učení jako rámec pro aktivní učení žáků

• Metody vhodné pro rozvíjení dovednosti číst, psát, diskutovat, argumentovat a kriticky myslet zasazené do smysluplných modelových lekcí, které můžete vyzkoušet i se svými žáky

• Metody: poslední slovo patří mně, INSERT, podvojný deník, řízené čtení, čtení s předvídáním, brainstorming, myšlenková mapa, pětilístek, volné psaní, T-graf, Vennovy diagramy, argumentační esej, skládankové učení, kostka, životabáseň, rybí kost, klíčová slova, interaktivní výklad a další

• Učitelské dovednosti, které napomáhají implementovat metody do výuky: poskytování zpětné vazby, modelování, zohlednění různých učebních stylů žáků, vytváření dohod s žáky, stanovení očekávání učitele, sebereflexe

• Hodnocení jako součást učení: sady kritérií pro kvalitní práci, uznání / otázka, sebehodnocení

• Tipy na zajímavé knihy a publikace (pro děti a mládež i pro dospělé)

• Drobné aktivity a ledolamky

Jak budeme pracovat?

Kurz je postaven na prožitkovém učení, účastníci si vše sami vyzkoušejí a prožijí v ukázkových hodinách. Po nich bude následovat pedagogická reflexe a analýza hodin a činností. Praxe bude zasazena do teoretického rámce.

Termín: 12. – 16. srpna 2024 (vždy od 9:15 do 16:30 hodin)

Místo konání: Učebna Kritického myšlení, Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín

Cena: 9.900 Kč

(V ceně je zahrnuto: program kurzu, poplatek pro KM, certifikáty, občerstvení, sada 5 příruček RWCT).

Účastníci kurzu získají osvědčení. Kurz je akreditován MŠMT.

25 míst k dispozici

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.