Zvědavý listonoš

Alena Vostrá

PAUZA otázka: Kdo to je listonoš? Ze kterých slov je slovo složeno? Jak mu dnes říkáme?

Byl jeden listonoš a ten byl převelice zvědavý. Koukal se na dopisy proti lampičce a nejraději by byl každý rozlepil a přečetl si ho. Jenže to nešlo. I ten nejzvědavější listonoš totiž moc dobře ví, co to je listovní tajemství

PAUZA otázka: Co znamená listovní tajemství?

Některá obálka byla ušmudlaná s kostrbatou adresou. To psaly děti svým maminkám a tatínkům ze školy v přírodě.

Na jiných byly barevné známky a nápisy AIR MAIL nebo PARAVION. Ty byly z cizích zemí.

Další byly tenké jako lístky nebo zas napěchované k prasknutí, krasopisně nadepsané nebo samá kaňka, úřední i voňavé, doporučené i spěšné, smutné i veselé – byla jich celá brašna.

PAUZA otázka: Dostali jste někdy dopis? Co v něm bylo napsáno? Napsali jste někdy dopis? Komu?

„Panečku, kdybych tak věděl, co všechno v těch dopisech je“, vzdychal listonoš a zvědavostí mu uši jen hořely. Ale rozlepit některý z nich, to se přece jenom neodvážil.

Až jednou. To bylo tenkrát, když byl v hromadě jeden dopis pootevřený. Asi odesílatel olízl lepidlo málo nebo zas moc a obálka zůstala nezalepená.

Co by měl udělat správný listonoš? Co myslíš, že udělal listonoš v příběhu. Jak bude příběh dále pokračovat?

„Milý Lojzo,“ četl dychtivě zvědavý listonoš a ruce se mu klepaly vzrušením. „Příští týden máme u nás posvícení. Bude veselo, koláče a husa. Určitě přijeď! Líbá Tě Tvoje máma.“

Listonoš se zamračil. „Hm. Helemese. Někdo si pojede na posvícení, a já abych tady roznášel dopisy. Tak to ne, milý Lojzo. Sice se jmenuješ stejně jako já, ale oznamuji Ti, že nikam nepojedeš. Líbá Tě Tvůj listonoš. A basta fidli ratata.“ To řekl a hodil pozvání do koše.

Jaké vlastnosti se u listonoše právě projevily? Jak byste příběh zakončili a proč?

Kdyby se byl pořádně podíval na obálku, určitě by ten dopis nezahodil. Patřil totiž jemu. Přímo zvědavému listonošovi Lojzovi. Psala mu ho jeho maminka z Černilova.

A tak listonoš tenkrát přišel o husu a tancovačku a vůbec o všecko, co patří k pořádnému posvícení. Ale dobře mu tak. Listonoš má přece číst adresy, a ne dopisy.

A basta fidli ratata.

Víš o nějakém jiném povolání, ve kterém se musí udržet tajemství?

Co to znamená, že mu zvědavostí uši jen hořely?

Zeptej se rodičů, jestli nemají obálku, kterou si z nějakého důvodu schovali. Jak vypadá a proč si ji schovali?

Jaké ponaučení z příběhu vyplývá?

Autorka otázek: Zdeňka Dudová