Přeskočit na obsah

Kritické listy 7

Vážení čtenáři,

na otázku: „Co nového?“ můžeme odpovědět: „Vše při novém. Stále se něco děje.“ To, jak se program Čtením a psaním ke kritickému myšlení rozvinul a rozvíjí v České republice od roku 1997, jste mnozí mohli vidět na dynamické a pestré Slavnosti Kritického myšlení v lednu v divadle Na prádle. Tam jsme se sešli s učiteli, lektory, studenty, spolupracujícími organizacemi a příznivci, abychom oslavili pět let existence.

Na kurzech Kritického myšlení často zaznívá otázka, zda takovým způsobem mohou pracovat také malé děti v 1., 2. třídě. Texty Blanky Staňkové jsou určitě pádným argumentem, že ano. Naučíme-li děti pojmenovat problém, hledat řešení, stát si za svým názorem, nevyrostou z nich šedí a nejistí jedinci, ale zajímavé a sebejisté osobnosti.

Letošní školní rok ještě neskončil, my vám však již teď přinášíme nabídku, co dělat o prázdninách či po nich (letní školy, podzimní kurzy). Hana Košťálová na následující straně vyzývá k vaší certifikaci učitelské a lektorské. Já připojuji výzvu vám, čtenářům. Jak jsme již v předchozích číslech informovali, grant, který umožňuje vydávání Kritických listů, končí v letošním roce číslem 8. Chceteli, abyste nadále dostávali informace o tom, co se děje, inspiraci v podobě lekcí a statí, staňte se členy Nabídkové a informační sítě RWCT KM (přihláška a podmínky na www.kritickemysleni.cz).

A myšlenka na závěr: čemu věnujete pozornost, to narůstá. A tak zastavte se na chvíli a uvědomte si, čemu chcete věnovat svůj čas a energii. Ať vám to přináší radost a sílu.

Světlé jaro,
Kateřina Kubešová

Co nového

Kritickým listům, P. Bloem

Zamyšlení (dopis redakci), Eva Kašparová

Akreditace MŠMT pro vzdělávací akce

Certifikace podle mezinárodního standardu již začala!, H. Košťálová

Nový kurz RWCT pro vysokoškolské učitele (již neaktuální)

Pozvánka na LŠ KM 2002 (již neaktuální)

Kurz KM pro nové zájemce – pozvánka (již neaktuální)

Projekt EQUAL, Člověk v tísni, H. Košťálová

Moje zkušenosti s využitím kritického myšlení, M. Prášilová

Stati

Přemýšlíme znovu o kritickém myšlení, I. Nizovskaja

Porozumění, tvořivost a kritické myšlení, D. Klooster

Proč nefungují programy pro kritické myšlení, M. Adler

Čo nám brání v počúvaní (diel II), J. Palenčárová

Tak jsme ochutnali aneb KM ve sborovně, M. Zmrzlík

Lekce

Pyramidový příběh, O. Kimová, R. E. Wagner

Jak přivést děti ke čtenářství, B. Staňková

Z mého života: Poslechově prožitková dílna, Z. Rakušan

Projektová výuka holocaustu v Hustopečích, L. Kyncl

Reflexe a sebereflexe, J. Doležalová

Hodnocení skupinové práce, O. Hausenblas

Co se děje jinde

Co je to CEP, R. Slabáková

Projekt VARIANTY, T. Hirt

Rozvoj čtení a čtenářství v ČR a společnost CzechRA, R. Wildová

Projekt Heuréka, I. Koudelková

Texty

Kritické myšlení na plaveckém výcviku – Ukázka využití kritického myšlení v praxi, B. Staňková

Fejeton:Tygr a kapusta, N. Rutová

Osobní záznamy nad četbou, H. Košťálová

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.

No fields found, please go to settings & save/reset fields