Přeskočit na obsah

Kritické listy 46

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Kritické listy, které právě držíte v rukou, vznikly, stejně jako všech 45 minulých čísel, díky ochotě mnoha učitelů popsat své hodiny, lekce, projekty. Všichni naši autoři učí zajímavě a efektivně, ale mnozí z nich jsou zprvu příliš skromní nebo nesmělí a psát o svých zkušenostech nechtějí. Potenciální autory tedy oslovujeme a poskytujeme jim podporu, aby v sobě objevili chuť psát, aby psaní bez nároku na honorář věnovali svou energii a čas. Někteří z nich se pak stanou pravidelnými přispěvateli článků do KL, někteří občasnými a jiní napíšou jeden podnětný text a pak se odmlčí. Bez nich by však nemohlo vzniknout ani jedno číslo časopisu, který vychází čtyřikrát ročně již 13 let. Dovednost reflektovat svou učitelskou práci a občas se nad ní zamyslet hlouběji patří k základní výbavě učitele. Dovednost o tom napsat článek pro jiné učitele, přinést na papíře své nápady, myšlenky a postupy je zcela nadstandardní věc (v zahraničí běžnější než u nás).
Děkuji tedy všem učitelům, kteří se rozhodli do KL napsat článek. Děkuji také členům redakční rady, kteří vyhledávají další autory a mnohdy jim pomáhají s prvními verzemi textu. Zároveň vybízím a prosím ty z vás, čtenářů, kteří jste ještě o psaní textů do KL neuvažovali, abyste zvážili možnost to zkusit. Můžete si vybrat z několika žánrů. Jednou z možností je popsat, jak se vám daří zavádět do výuky nějakou novinku, jaké výzvy na vás na této cestě čekaly a jak jste je překonávali. Co vás obohatilo a co jste museli opustit. Další variantou je popsat lekci či učební jednotku, ze které jste měli radost a vaši žáci užitek. Lekce nemusí naplňovat třífázový model učení E – U – R, důležitější je, že má jasně stanovené cíle a popsané aktivity k naplnění těchto cílů prokazatelně přispívají. Pokud jste přečetli nějakou skvělou knihu pro děti a mládež, příp. odbornou publikaci o pedagogice či vzdělávání, můžete sepsat recenzi. Jestliže jste učiteli, kteří vědí, co žáci rádi čtou a co je zaručeně rozečte, můžete přispět do rubriky Kniha, která pomohla. Možná někdy přemýšlíte nad zajímavými tématy, která se nevejdou do žádného výše jmenovaného žánru, přesto se jedná o téma závažné a potřebné. Pak můžete napsat text úvahového typu, který rádi otiskneme na prvních stránkách časopisu.
Budeme také vděčni, když nám napíšete jakoukoli reakci na časopis, na jeho obsah či formu. Využijte k tomu prosím buď anketu o KL, která stále běží na našich webových stránkách (www.kritickemysleni.cz), nebo moji e-mailovou adresu (katerina.safrankova@gmail.com).
Přeji Vám příjemné čtení a těším se na články od vás!

Kateřina Šafránková, šéfredaktorka Kritických listů

Obsah

Rozhovor

Rozhovor s Darjou Čančíkovou

K úvaze

Problémově orientovaná výuka, M. Tiedemann

Vedou naše školy žáky k samostatnosti?, H. Antonínová Hegerová

Reflexe budoucích učitelek literární výchovy, O. Hausenblas

Lekce a komentáře

Metody z programu RWCT a sebehodnocení v mateřské škole, M. Fišerová

Čtení s předvídáním a psaní, T. Otisk

Dílna čtení – úkoly, kritéria, sebehodnocení, Š. Hanusková

Co by děti (a jejich učitelky) měly znát z Bible?, O. Hausenblas

Co je za zavřenými dveřmi?, Š. Pavelková

Zkuste fyziku s literárním textem, N. Kostková, P. Šimonová

Individualizace v matematice, J. Zvěřina

Úvod do studia pravděpodobnosti, P. Miškovský

Co se děje jinde

Představujeme projekt Cesta ke kvalitě

Podpora učitelů přímo ve výuce v projektu MEDPED, B. a L. Kynclovi

Škola v literatuře

Matematiko, jsi to ty?, A. Paenza

Nabídky

Postupujeme dál na Cestě ke kvalitě

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.

No fields found, please go to settings & save/reset fields