Kritické listy 46

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Kritické listy, které právě držíte v rukou, vznikly, stejně jako všech 45 minulých čísel, díky ochotě mnoha učitelů popsat své hodiny, lekce, projekty. Všichni naši autoři učí zajímavě a efektivně, ale mnozí z nich jsou zprvu příliš skromní nebo nesmělí a psát o svých zkušenostech nechtějí. Potenciální autory tedy oslovujeme a poskytujeme jim podporu, aby v sobě objevili chuť psát, aby psaní bez nároku na honorář věnovali svou energii a čas. Někteří z nich se pak stanou pravidelnými přispěvateli článků do KL, někteří občasnými a jiní napíšou jeden podnětný text a pak se odmlčí. Bez nich by však nemohlo vzniknout ani jedno číslo časopisu, který vychází čtyřikrát ročně již 13 let. Dovednost reflektovat svou učitelskou práci a občas se nad ní zamyslet hlouběji patří k základní výbavě učitele. Dovednost o tom napsat článek pro jiné učitele, přinést na papíře své nápady, myšlenky a postupy je zcela nadstandardní věc (v zahraničí běžnější než u nás).
Děkuji tedy všem učitelům, kteří se rozhodli do KL napsat článek. Děkuji také členům redakční rady, kteří vyhledávají další autory a mnohdy jim pomáhají s prvními verzemi textu. Zároveň vybízím a prosím ty z vás, čtenářů, kteří jste ještě o psaní textů do KL neuvažovali, abyste zvážili možnost to zkusit. Můžete si vybrat z několika žánrů. Jednou z možností je popsat, jak se vám daří zavádět do výuky nějakou novinku, jaké výzvy na vás na této cestě čekaly a jak jste je překonávali. Co vás obohatilo a co jste museli opustit. Další variantou je popsat lekci či učební jednotku, ze které jste měli radost a vaši žáci užitek. Lekce nemusí naplňovat třífázový model učení E – U – R, důležitější je, že má jasně stanovené cíle a popsané aktivity k naplnění těchto cílů prokazatelně přispívají. Pokud jste přečetli nějakou skvělou knihu pro děti a mládež, příp. odbornou publikaci o pedagogice či vzdělávání, můžete sepsat recenzi. Jestliže jste učiteli, kteří vědí, co žáci rádi čtou a co je zaručeně rozečte, můžete přispět do rubriky Kniha, která pomohla. Možná někdy přemýšlíte nad zajímavými tématy, která se nevejdou do žádného výše jmenovaného žánru, přesto se jedná o téma závažné a potřebné. Pak můžete napsat text úvahového typu, který rádi otiskneme na prvních stránkách časopisu.
Budeme také vděčni, když nám napíšete jakoukoli reakci na časopis, na jeho obsah či formu. Využijte k tomu prosím buď anketu o KL, která stále běží na našich webových stránkách (www.kritickemysleni.cz), nebo moji e-mailovou adresu (katerina.safrankova@gmail.com).
Přeji Vám příjemné čtení a těším se na články od vás!

Kateřina Šafránková, šéfredaktorka Kritických listů

Obsah

Rozhovor

Rozhovor s Darjou Čančíkovou

K úvaze

Problémově orientovaná výuka, M. Tiedemann

Vedou naše školy žáky k samostatnosti?, H. Antonínová Hegerová

Reflexe budoucích učitelek literární výchovy, O. Hausenblas

Lekce a komentáře

Metody z programu RWCT a sebehodnocení v mateřské škole, M. Fišerová

Čtení s předvídáním a psaní, T. Otisk

Dílna čtení – úkoly, kritéria, sebehodnocení, Š. Hanusková

Co by děti (a jejich učitelky) měly znát z Bible?, O. Hausenblas

Co je za zavřenými dveřmi?, Š. Pavelková

Zkuste fyziku s literárním textem, N. Kostková, P. Šimonová

Individualizace v matematice, J. Zvěřina

Úvod do studia pravděpodobnosti, P. Miškovský

Co se děje jinde

Představujeme projekt Cesta ke kvalitě

Podpora učitelů přímo ve výuce v projektu MEDPED, B. a L. Kynclovi

Škola v literatuře

Matematiko, jsi to ty?, A. Paenza

Nabídky

Postupujeme dál na Cestě ke kvalitě