Přeskočit na obsah

Kritické listy 40

Milí čtenáři,

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 40.jpg.

jedním z důležitých poslání Kritických listů je informovat vás o tom, jakými problémy a otázkami z oblasti vzdělávání a rozvoje čtenářství se zabývají učitelé a také akademici v zahraničí. Proto uveřejňujeme překlady textů ze zahraniční odborné literatury, které pocházejí zejména ze dvou amerických časopisů věnujících se rozvoji čtenářství ve školách: Journal of Adolescent and Adult Literacy a The Reading Teacher. V tomto čísle přinášíme na straně 4 překlad textu od Liny Bellové-Soaresové a Karen Woodové s názvem Vyučování humanitních předmětů z hlediska kritické gramotnosti.
      Termín kritická gramotnost popisuje pedagogický přístup ke čtení, který se zaměřuje na politické, sociokulturní, historické a ekonomické síly, které formují životy žáků. Čtenáři se učí být si vědomi své vlastní hodnoty pro společnost a své vlastní zodpovědnosti. Jedním z cílů kritické gramotnosti je zvýšit odpovědnost žáků za sociální problémy v jejich okolí a nabádat je k tomu, aby se ptali, proč a z jakého důvodu jsou věci tak, jak jsou, kdo z toho má největší prospěch. Učitelé kritické gramotnosti zdůrazňují ve výuce to, že texty můžeme interpretovat různým způsobem a že při interpretaci je třeba brát v úvahu různé perspektivy. Žáci v textu hledají tzv. dominantní a umlčené hlasy – tedy hlasy těch, jimž text „fandí“, a hlasy těch, kteří jsou v textu ignorováni. Jedním z příkladů mohou být knihy o holocaustu, které zamlčují, že někteří němečtí občané se odmítli přímo – či nepřímo – podílet na omezování lidských práv židů či na jejich likvidaci a přes hrozbu smrti jim pomáhali.
      Pro naše vzdělávací prostředí může být inspirativní, jak učitelé kritické gramotnosti hledají souvislosti mezi tím, co se stalo v minulosti, a tím, co se děje dnes, neustále mají na zřeteli každodenní realitu žáků a snaží se zapojit je do obecně prospěšné činnosti. Žáci se stávají demokratickými občany při službě veřejnosti, při kritickém zkoumání textů a záměrů autora, při diskusích o palčivých sociálních problémech dnešního světa v lokálním i globálním měřítku. Jedná se o rozvoj gramotnosti, která je podstatou většiny „našich“ průřezových témat. Tak, jak nám čtenářská gramotnost poskytuje nezbytné základy pro „stavbu“ našeho vzdělání, tak kritická gramotnost může naše vzdělání zastřešit.

Kateřina Šafránková

Obsah

K úvaze

Vyučování humanitních předmětů z hlediska kritické gramotnosti, L. Bellová-Soaresová, K. Woodová

Výzkum vědomostí a dovedností dospělých, J. Straková

MUP neboli mapa učebního pokroku, H. Košťálová

Sady úloh pro rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků, H. Košťálová

Čteme společně – možnosti čtenářského tutoringu, M. Šlapal

Čteme společně – projekt 1. a 9. třídy na podporu čtenářství, M. Šlapal, K. Rašková

Lekce a komentáře

Plave sumec v potoce?, Z. Maňourová

Metody KM a integrovaní žáci, J. Zukalová

Dějepis ve Francii: rozbor dokumentů a propojení se zeměpisem, Z. Loubetová

Analytická četba na francouzském gymnáziu, B. Gruntová

Jak jsme četli anglicky, M. Kvěchová

Víme, co jíme?, P. Skalická

Co se děje u nás v kritickém myšlení

Letní škola v Babicích u Říčan, K. Šafránková

Letní škola v Roztokách u Křivoklátu, A. Chocholová

Co se děje jinde

Evropský literární rámec, Š. Klumparová

Škola v literatuře

Matoušův efekt, M. Gladwell

Přečetli jsme

Odborné knihy

Anna Tomková, Jitka Kašová, Markéta Dvořáková: Učíme v projektech, J. Červenka

Knihy pro děti a mládež

Co se děje u nás v kritickém myšlení

Gypsy Spirit 2010

Kurz KM pro češtináře

Citáty

Mezinárodní akademie vzdělávání / Unesco: Efektivní učení ve škole. Portál, Praha 2005. 15, 21, 22, 26, 27, 40, 57

Co se do čísla nevešlo:

2 pracovní listy a další materiály k textu Čteme společně — projekt 1. a 9. třídy na podporu čtenářství od M. Šlapala:

Pracovni list pro 1.den – shrnovani

Pracovni list pro 2.den – spojovani

Mezinarodni desetinne trideni

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.