Přeskočit na obsah

Kritické listy 36

Obsah

K úvaze

Zkušenosti s kolegiální podporou (mentoringem) v programu Začít spolu, J. Kargerová, E. Lukavská

Koučování – individuální podpora, M. Břehovská, J. Kazíková

Učíme se společně – jeden od druhého, B. Jochová, E. Luštická

Ze školy mizí prostor pro otázky, tvořivá hledání a zamyšlení, O. Hník

Sada hodnotiacich kritérií pre vysokoškolské predmety, Ľ. Hrdináková

Kritéria pro prezentaci a typologie osobnosti, Š. Miková

Neviditelné čtenářství, H. Košťálová

Jak modelovat čtenářské strategie, K. Šafránková

Lekce a komentáře

Stromy na podzim, , K. Lacková

Francouzská revoluce, I. Poláková

Debata s autorem – lekce, H. Antonínová Hegerová, K. Bergmannová

Debata s autorem – metoda, D. Buehl

Horko v české výuce, J. Danišová, N. Kratochvílová, P. Šimovová

Nejen pro lektory

Zpětné vazby k lekcím účastníků kurzu KM, K. Šafránková

Co se děje u nás v Kritickém myšlení

Letní škola, K. Šafránková

Co se děje jinde

Hra Ekoškola, Z. Řezníková

Zajímavé otázky

Otázky ze ZV, K. Bergmannová, K. Šafránková, M. Šlapal

Škola v literatuře

Ideje s duší, T. Moore

Parlograf, L. Aškenazy

Z redakční pošty

Zážitky nastupující učitelky

Nabídky

Kurzy Kritického myšlení chystané na podzim 2009

Citáty

Claudius Hennig, Gustav Keller: Antistresový program pro učitele. Portál, Praha 1996….13, 16, 24, 34, 49, 61, 64

Viola Horská: Koučování ve školní praxi. Grada, Praha 2009….12, 34, 43

Co se do čísla 36 nevešlo:

Sada kritérií pro ústní prezentaci ilustrační tvorby autora – k textu k textu Ľ. Hrdinákové Sada hodnotiacich kritérií pre vysokoškolské predmety

Texty – k lekci H. Antonínové Hegerové a K. Bergmannové Debata s autorem

Text Sedm klimatických hříchů od V. Koteckého – k lekciHorko v české výuceJ. Danišové, N. Kratochvílové a P. Šimonové

pracovní list J. Opavové – k textu Zpětné vazby k lekcím účastníků kurzu KM od K. Šafránkové (priloha .DOC)

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.