Kritické listy 3

Milí čtenáři,

dostává se vám do rukou třetí číslo časopisu Kritické listy, čtvrtletníku programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Co v něm naleznete? Stejně jako v předchozím čísle informace, co zajímavého se událo v našem programu i co se chystá (především pozvánka na srpnovou letní školu). V únoru se v Brně ve spolupráci KM, o. s. a FF MU uskutečnila vysokoškolská konference Učitelské studium a učitelská praxe, která kromě zajímavých nápadů a inspirace ukázala také možné cesty spolupráce mezi jednotlivci i fakultami. O závěrech se můžete dočíst v oddílu Kritické myšlení na VŠ. V této části naleznete také několik příspěvků, které na konferenci zazněly. Vysokoškolský podíl je též v rubrice Lekce, kde nově uveřejňujeme několik ukázek z diplomových prací, které vznikly po absolvování seminářů kritického myšlení na PdF MU.

Vstoupili jsme do světa internetu, a to adresou www.kritickemysleni.cz. Na stránkách, které jsou zatím ve stadiu rození a tvoření, naleznete informace o kurzech, texty a modelové lekce, fotogalerii a také výběr z Kritických listů. Aby nám tyto stránky byly prospěšné, vyzývám vás k zasílání informací, co se u vás děje zajímavého (akce, kurzy aj.), co se vám pěkného ve třídě podařilo (modelové hodiny), jaké texty se vám osvědčily při práci s určitým tématem apod. Možnost uveřejnění je jak na www, tak v Kritických listech nebo mezinárodním časopise Thinking Classroom / Peremena.

V příštím čísle bychom se rádi zaměřili na tyto otázky: Jak a co hodnotíme?, Udržíme pracovní kázeň na ZŠ?, Dá se kriticky myslet na 1.stupni?, Jak spolupracujeme s rodiči? Na vaše příspěvky čekají rubriky Lekce, Stati,  Otázky a odpovědi, Názor aj. Budeme vás také informovat o výsledcích vnější evaluace programu RWCT, která v únoru proběhla na řadě českých škol.

Přejeme vám, abyste v aktuálním čísle našli inspiraci a nápady jak učit a také, aby byl váš život plný nejen kritického myšlení, ale i nesamozřejmosti a radosti.

1. Úvodník – K. Kubešová

2. Anketa

Jak poznám, že někdo myslí kriticky? – I. Vohryzková, Petr Novotný, Eva Kašparová

Jak jsme to vyřešili! (příběhy ze tříd) – Květa Kohoutová, Jana Feřteková

3. Co nového:

Kurs KM v Dobříši – Eva Kašparová

Konference Inovácia – SR – Hana Košťálová

…a nebo jinak – N. Rutová

Letní škola – pozvánka

4. Stati:

Jazyk, hry a čísla – George Hunt

Knihovny na školách – dílny čtení a informační výchovy – Bobina Blažková

5. KM na VŠ:

Jak se bude RWCT učit na vysokých školách? (Workshop RWCT v Litvě) – Ondřej Hausenblas    

Čeho jsme dosáhli: o konferenci „Učitelské studium a učitelská praxe“ v Brně – Ondřej Hausenblas

Program konference

Úvahy nad závěry z vysokoškolské konference KM v Brně – Ondřej Hausenblas

Sebereflektivní deník, studentské portfolio a metodika ústní zkoušky – Věra Krejčová

Diplomky a kritické myšlení?! – Jana Skácelová

Rozvoj kritického myšlení při přípravě učitelů v semináři psychodidaktiky – Jitka Novotová

Myšlenkové mapy ve studiu učitelství pro 1. stupeň základní školy na pedagogické fakultě – Anna Tomková

6. Lekce / hodiny

Zhlukovanie (myšlenkové mapy na 1. st. ZŠ ) – Eva Palenčárová

Lední medvídku vrať se aneb o přátelství – Michal Vybíral

Referát o přečtené knize – Eva Kašparová

Jak zavádíme prodlevu do své výuky – Ondřej Hausenblas

Definice náboženství – Alena Plíhalová

Výchova k toleranci a proti rasismu – Jaroslava Poláčková

Ke kořenům předsudků a intolerance – Dana Fialová

Zavádíme kritické myšlení na učitelské fakultě

7. Otázky a odpovědi

8. Co se děje jinde

RWCT a Nové horizonty výchovy k občanství – Nikola Křístek

Ověřovací škola “Dokážu to?” – Ondřej Hausenblas

Hledat kritéria pro dobrou práci žáků – O mezinárodním projektu SAW – Ondřej Hausenblas

9. Názor

Exemplum – Nina Rutová

Jak pejsek a kočička vařili a vařili, až si zavařili – Nikola Křístek

S matematikou do rozhlasu – J. Tomčíková

10. Recenze

Demokracie pro každý (školní) den

11. Přihláška na LŠ