Přeskočit na obsah

Kritické listy 3

Milí čtenáři,

dostává se vám do rukou třetí číslo časopisu Kritické listy, čtvrtletníku programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Co v něm naleznete? Stejně jako v předchozím čísle informace, co zajímavého se událo v našem programu i co se chystá (především pozvánka na srpnovou letní školu). V únoru se v Brně ve spolupráci KM, o. s. a FF MU uskutečnila vysokoškolská konference Učitelské studium a učitelská praxe, která kromě zajímavých nápadů a inspirace ukázala také možné cesty spolupráce mezi jednotlivci i fakultami. O závěrech se můžete dočíst v oddílu Kritické myšlení na VŠ. V této části naleznete také několik příspěvků, které na konferenci zazněly. Vysokoškolský podíl je též v rubrice Lekce, kde nově uveřejňujeme několik ukázek z diplomových prací, které vznikly po absolvování seminářů kritického myšlení na PdF MU.

Vstoupili jsme do světa internetu, a to adresou www.kritickemysleni.cz. Na stránkách, které jsou zatím ve stadiu rození a tvoření, naleznete informace o kurzech, texty a modelové lekce, fotogalerii a také výběr z Kritických listů. Aby nám tyto stránky byly prospěšné, vyzývám vás k zasílání informací, co se u vás děje zajímavého (akce, kurzy aj.), co se vám pěkného ve třídě podařilo (modelové hodiny), jaké texty se vám osvědčily při práci s určitým tématem apod. Možnost uveřejnění je jak na www, tak v Kritických listech nebo mezinárodním časopise Thinking Classroom / Peremena.

V příštím čísle bychom se rádi zaměřili na tyto otázky: Jak a co hodnotíme?, Udržíme pracovní kázeň na ZŠ?, Dá se kriticky myslet na 1.stupni?, Jak spolupracujeme s rodiči? Na vaše příspěvky čekají rubriky Lekce, Stati,  Otázky a odpovědi, Názor aj. Budeme vás také informovat o výsledcích vnější evaluace programu RWCT, která v únoru proběhla na řadě českých škol.

Přejeme vám, abyste v aktuálním čísle našli inspiraci a nápady jak učit a také, aby byl váš život plný nejen kritického myšlení, ale i nesamozřejmosti a radosti.

1. Úvodník – K. Kubešová

2. Anketa

Jak poznám, že někdo myslí kriticky? – I. Vohryzková, Petr Novotný, Eva Kašparová

Jak jsme to vyřešili! (příběhy ze tříd) – Květa Kohoutová, Jana Feřteková

3. Co nového:

Kurs KM v Dobříši – Eva Kašparová

Konference Inovácia – SR – Hana Košťálová

…a nebo jinak – N. Rutová

Letní škola – pozvánka

4. Stati:

Jazyk, hry a čísla – George Hunt

Knihovny na školách – dílny čtení a informační výchovy – Bobina Blažková

5. KM na VŠ:

Jak se bude RWCT učit na vysokých školách? (Workshop RWCT v Litvě) – Ondřej Hausenblas    

Čeho jsme dosáhli: o konferenci „Učitelské studium a učitelská praxe“ v Brně – Ondřej Hausenblas

Program konference

Úvahy nad závěry z vysokoškolské konference KM v Brně – Ondřej Hausenblas

Sebereflektivní deník, studentské portfolio a metodika ústní zkoušky – Věra Krejčová

Diplomky a kritické myšlení?! – Jana Skácelová

Rozvoj kritického myšlení při přípravě učitelů v semináři psychodidaktiky – Jitka Novotová

Myšlenkové mapy ve studiu učitelství pro 1. stupeň základní školy na pedagogické fakultě – Anna Tomková

6. Lekce / hodiny

Zhlukovanie (myšlenkové mapy na 1. st. ZŠ ) – Eva Palenčárová

Lední medvídku vrať se aneb o přátelství – Michal Vybíral

Referát o přečtené knize – Eva Kašparová

Jak zavádíme prodlevu do své výuky – Ondřej Hausenblas

Definice náboženství – Alena Plíhalová

Výchova k toleranci a proti rasismu – Jaroslava Poláčková

Ke kořenům předsudků a intolerance – Dana Fialová

Zavádíme kritické myšlení na učitelské fakultě

7. Otázky a odpovědi

8. Co se děje jinde

RWCT a Nové horizonty výchovy k občanství – Nikola Křístek

Ověřovací škola “Dokážu to?” – Ondřej Hausenblas

Hledat kritéria pro dobrou práci žáků – O mezinárodním projektu SAW – Ondřej Hausenblas

9. Názor

Exemplum – Nina Rutová

Jak pejsek a kočička vařili a vařili, až si zavařili – Nikola Křístek

S matematikou do rozhlasu – J. Tomčíková

10. Recenze

Demokracie pro každý (školní) den

11. Přihláška na LŠ

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.