Přeskočit na obsah

Kritické listy 29

Naše téma: Hodnocení

K úvaze

Proč píšeme slovní hodnocení?, K. Randáková

Zahraniční zkušenost s plošným testováním, H. DanielsM. Bizar

Rizika plošného testování, J. Straková

Co se dozvídáme z hodnocení?, R. Sárkőzi

Co jsou to kritéria a indikátory hodnocení, O. Hausenblas

Hudební výchova – hodnotit, či nehodnotit? A pokud ano, tak jak?, L. a J. Mončekovi

Lekce a komentáře

Jak vypadá divadlo a co se v něm může dít, B. Šteyerová

Divadlo Semafor a literární kroužky v hudební výchově, J. Monček

Centra aktivit v angličtině, L. Mončeková

Učíme děti kriticky myslet od 1. třídy, V. Jiroušková

Týmová výuka, J. Pavlíková, L. Kudelňáková

On the road aneb Od jedniček k slovnímu hodnocení a kousek zpátky, P. Albrecht

Hodnocení v dějepise, P. Sokol

Hodnotící list v matematice, Z. Šíma

Anglická superstar, P. Besedová

Seriál k výuce češtiny

Hodnocení, klasifikace a stěžejní hodnocené činnosti v ČJ, M. Šlapal

Pro lektory a lídry tvorby ŠVP

Jak jsme lovili „švestkoně“, P. Besedová, M. Olšáková

Představujeme učitele a lektory KM

Jindřich a Lenka Mončekovi

Co se děje u nás v Kritickém myšlení

Končí projekt RovnováhaH. Košťálová

Co se děje jinde

ČŠI zjišťuje a hodnotí podporu rozvoje čtenářské gramotnosti ve školách, D. Musilová

Prostor pro sdílení a vzdělávání učitelů – projekt SKAV, H. Košťálová, J. Simonová

Z historie

Zkoušky v partikulárních školách v 16. a na počátku 17. století, I. Věříšová

Škola v literatuře

Hranice stínu, J. Čep

Pan učitel, B Němcová

Můj život, M. Reich-Rainicki

Pepík primán, P. Kytlicová

Tentokrát si zopakujeme…

Metoda INSERT a kritické myšlení, H. Košťálová

Nabídky

Odyssea

Co se do čísla nevešlo:

SEMAFOR = divadlo SEdmi MAlých FORem, k článku Divadlo Semafor a literární kroužky v hudební výchově, Jindřich  Monček

Námořnicko-pirátská hra pro 4 – 5 čtenářů, k článku Centra aktivit v angličtině, Lenka Mončeková

Bibliografie k článku Zahraniční zkušenost s plošným testováním, H. Daniels, M. Bizar

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.