Přeskočit na obsah

Kritické listy 23

Naše téma: Řízení třídy/školy

Čtyři „P“ řízení třídy, Š. Miková, J. Stang

(K)rok za (k)rokem, K. Sládková

Mohu ti pomoci, D. Mikulášková

Zapojení žáků ve výuce, B. Jochová

Respekt k učiteli, J. Stang

Rozhovor Š. Mikové s J. Stang

Dva tipy na získání a udržení pozornosti žáků a studentů, W. sG. Brozo

Kritická úvaha, M. Němcová

Co se děje u nás

Co nového v projektu Rovnováha

Kurz tvorby ŠVP v ZŠ Ratibořická

Nabídky otevřených kurzů pro pražské zájemce (2006/2007) v rámci projektu Rovnováha

Představujeme lektory KM

Ondřej Hausenblas

Pro lektory a lídry tvorby ŠVP

Environmentální (ekologická) výchova a školská reforma, J. Sokolovičová, L. Daňková, J. Kulich

ZŠ Chvalšiny – Tvořivou spoluprací tvoříme ŠVP, B. Jochová, E. Luštická

Lekce a komentáře

Skládankové učení v matematice, K. Sládková

Projekt „Zlepšuji se v pravopisu“, K. Šafránková

Propagační brožura, I. Věříšová

Internet jako učební pomůcka, A. Kotz

Od rytmů k pohybové skladbě, M. Nosková

International School of Prague : Kurikulární reforma ve škole 2006

S. Detwiler: Plánování výuky a hodnocení ve společenskovědních předmětech, H. Košťálová

C. Gause-Vega: Použití rozmanitých metod k získání informací o výkonech žáků, O. Hausenblas

S. Girkin: Integrovaný výzkum – cesta k oživení výuky dějepisu, S. Miková

P. Moore: Psaní esejů, N. Rutová 

Škola v literatuře

Století ryb (Černoši, Bohatí plebejci, Chléb) Ődőn von Horváth

Přečetli jsme

Petr Ondráček: Františku, přestaň už konečně zlobit, nebo.., Š. Miková

Německá pedagogická periodika, M. Renková

Máme jasno?

Co je E – U – R (Podrobněji k fázi Uvědomění si významu informací), O. Hausenblas, H. Košťálová

Z redakční pošty

Ad KL č.22 – Typologie MBTI a reforma školství, J. Kmentová

Škola naruby, I. Sládková

Neposlouchaly by se. Neumějí to?, A. Chocholová

Nabídky

Nabídka otevřených kurzů KM na školní rok 2006/2007

Klub učitelů KM

Proměny autorství, P. Rut

Sedmá generace

Co se nevešlo do KL 23

Výuka kritického myšlení s využitím různých typů textu v dějepise, Cynthia R. Hynd

(PDF) Susan Detwiler – Plánování výuky a hodnocení ve společenskovědních předmětech, Hana Košťálová

(PDF) Cindy Gause-Vega – Použití rozmanitých metod k získání informací o výkonech žáků, Ondřej Hausenblas

(PDF) Projekt „Zlepšuji se v pravopise“, Kateřina Šafránková

(PDF) Respekt k učiteli, Jiřina Stang

Reakce na článek Projekt „Zlepšuji se v pravopise“, Irena Věříšová

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.