Přeskočit na obsah

Kritické listy 17

Vážení a milí čtenáři, můžete z vlastní zkušenosti potvrdit, že když se začnete o něco hlouběji zajímat, osud vám přivede do cesty knihy, příležitosti a lidi k tématu, které vás zajímá?

Zimní vydání Kritických listů jsme chtěli věnovat zčásti přírodovědě , zčásti výtvarné výchově . Překvapení nastalo, když nám učitelé i lektoři začali nabízet lekce nebo projekty, které se týkají obou námi původně odděleně vnímaných témat. Že bychom přirozeně spěli zas k renesančnímu způsobu myšlení a výchovy? Mnohé k tomuto tématu přináší přírodovědec a . lozof Z. Neubauer, z jehož knihy Smysl a svět několikrát citujeme. Z kapitoly Vzdělání vědecké versus humanitní aneb O entropii a Shakespearovi přinášíme s autorovým svolením také úvodní stať tohoto čísla.

O. Hausenblas ve svém článku nabádá, aby výzkum nezačínal až po letech mrtvých řečí o výzkumu. Korespondují s ním zkušenosti ze základní školy ( Uplatnění RWCT v hodině chemie ) i pojetí chemie středoškolským učitelem P. Stangem. Dva texty z 19. století v rubrice Škola v literatuře nám jen připomenou, že na učitele, kteří umějí vtáhnout učení do života, se nezapomíná.

Při schůzce s lektorkami Národní galerie vyšlo najevo, že ctižádostivost propojovat přírodovědu s výtvarnou výchovou má i absolventka pedagogické fakulty Barbora Škaloudová. Představuje zde dva projekty NG, na něž navázala vícepředmětová výuka ve škole (jeden byl přímo součástí hodin biologie).

Děláváme si mnozí před psaním myšlenkové mapy, T-grafy a soupisy různého druhu (mnohdy i výtvarně zajímavé), ale téma vyjádřit nejdříve barevně, koláží nebo je vymodelovat jsme možná ještě nevyzkoušeli. Chcete-li sebe i své žáky obohatit o další cestu k tvůrčímu psaní ve všech předmětech, doporučuji vám k četbě článek Z. Fišera.

Absolventi kurzů Kritického myšlení očekávají mnohdy od Klubů KM či Letních škol , pokud možno, další metody anebo jejich aplikaci do různých předmětů („Příště mi to předveďte v dějepise, ve výtvarce, v chemii…“). Stojí za tím poznání, že to, co umíme, se ještě stále „nehodí na všechno učivo“, nebo obava, že metody by mohly být někdy vyčerpány, snad i omlety? Lektorka Květa Krüger, kterou v tomto čísle představujeme, předvedla účastníkům kurzů KM práci s textem, v níž využívá řízeného čtení nejen k otázkám pro různé úrovně myšlení, ale i k svobodnému výtvarnému vyjádření. O tom, že by její mezipředmětová příprava mohla být zařazena do našich příruček vedle všech ostatních, takzvaně modelových lekcí, není pochyb. Těžko říci, zda jde o novou metodu, anebo její vhodnou aplikaci.

Přivádí mne to na myšlenku, že v rejstříku Kritických listů přibude s propojováním látek i množství odkazů. Že by bylo lepší v rejstříku obory neuvádět, abychom četli svobodněji, tedy ne tak z hlediska svého předmětu, ale z hlediska možné aplikace?

Opustíme-li své „myšlení po předmětech“, mohou vzniknout například knihy pro Etiopii. O jejich potřebě nás informuje a návod k jejich psaní zde podává H. Košťálová. Uvědomuji si, jak náročné to všechno může být za „normálního“ školního provozu. A tak vám přeji, abyste i vy na své cestě potkali mnoho knih, příležitostí a lidí, kteří vám renesanční výchovu usnadní.

Dobrý rok!

Nina R.

K úvaze

Mýtus vědecké gramotnosti, Z. Neubauer

RWCT v přírodovědných předmětech, O. Hausenblas

Využití výtvarných činností v tvůrčím psaní, Z. Fišer

Co se děje u nás

Představujeme učitele a lektory Kritického myšlení, Květa Krüger

Knihy pro Etiopii

Pro lektory

Jak zkouším metody KM – pomůcka pro začínající účastníky, H. Košťálová

Číselné soustavy – modelová lekce pro matematiku, H. Košťálová

Co se děje jinde

Národní galerie a škola

Lekce a komentáře

Květinové městečko, Květa Krüger

Duhoví koníčci, Květa Krüger

Rainforest – deštné pralesy, M. Žďárská

Uplatnění RWCT v hodině chemie, I. Čapková-Vopičková

Využití skládankového učení ve výuce zeměpisu, M. Marada

Co se nám line nad hlavou aneb Příběh čáry, B. Škaloudová

Jak jsme tkali sítě, D. Blechová

Abstraktní umění pod mikroskopem, B. Škaloudová, O. Vršková

Krajinou od kraje ke kraji, A. Holubová

Komunikace se současným uměním, L. Vobořilová

Grafická poezie, R. Kadečka

Škola v literatuře

Pěstounka čili spůsob vychovávání dítek mimo školu, František J. Mošner

Pan učitel, Božena Němcová

Přečetli jsme

Co si vyprávějí pastevci v Etiopii, H. Košťálová

Čtenářské listy žáků Květy Krüger

Z redakční pošty

Základy chemie, P. Stang

Pomocníci, J. Zítková

Nabídky

Galerie pro učitele, Letní škola KM 2005

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.

No fields found, please go to settings & save/reset fields