Přeskočit na obsah

PhDr. Lucie Bušová, Ph. D.

Od dětství jsem chtěla být učitelkou, protože maminka pracovala v mateřské školce a já měla práci učitelky spojenou s předčítáním krásných knih plných obrázků. Jak ve školce, tak doma jsem se při čtení knih s maminkou dostávala do jiného světa, který mi učaroval a jehož kouzlo mě doposud neopustilo. 

Vystudovala jsem učitelství českého jazyka a hudební výchovy na UK PedF v Praze a těšila se, až všechny nové a krásné knihy, které začaly vycházet a nabízí světy a příběhy, o nichž se mi jako malé ani nezdálo, představím svým žákům. Učební plán a předem dané učebnice a čítanky však mým plánům nepřály. Přemýšlela jsem, jak zaběhlé koleje změnit, a během mateřské dovolené jsem absolvovala svůj první kurz RWCT, který mi otevřel cestu do dalšího světa, moderního, přemýšlivého, přátelského, ve kterém se scházeli a schází nejinspirativnější a nejúžasnější učitelky a učitelé. Následovalo mnoho dalších kurzů pod vedením Katky Šafránkové a Niny Rutové, kde jsem se přesvědčila, že myšlenky, na nichž je program RWCT postaven, nejvíce podpořím, když je budu i sama šířit.

Jsem ráda, že jsem se stala součástí lektorského týmu RWCT a mohu předávat a sdílet své zkušenosti s metodami, které vedou k rozvíjení samostatného myšlení žáků. Zaměřuji se nejen na literární a jazyková témata, ale v současné informační době i na oblast mediální gramotnosti, kterou se svými žáky na pražském Gymnáziu Na Zatlance prozkoumávám z různých úhlů pohledu a často se od nich i mnohému přiučím. Spoluvytvářela jsem metodiky k lekcím mediální gramotnosti Seznam se s médii. Spolupracuji také s Člověkem v tísni při přípravě audiovizuálních lekcí pro vzdělávací program JSNS, který aktivně pracuje s modelem E-U-R a mnohými metodami kritického myšlení.

Kontakt: lucie.busova@gmail.com

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.