Přeskočit na obsah

PaedDr. Jitka Jandová

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na tělesnou výchovu, později ještě Přírodovědeckou fakultu UK Praha, obor geografie a v roce 2012 jsem dokončila rozšiřující studium učitelství anglického jazyka pro ZŠ na Pedagogické fakultě v Plzni.

Pracuji jako zástupkyně ředitele a učitelka zeměpisu na 2. ZŠ Propojení v Sedlčanech. Zde jsem koordinátorem školního vzdělávacího programu a v letech 2014–2017 jsem byla lídrem projektu nadace manželů Kellnerových Pomáháme školám k úspěchu. Škola Propojení je moje srdeční záležitost, učím zde od jejího založení, čili více než dvacet let. Jsem ráda, že můžu říct, že mě moje práce baví, hlavně výuka zeměpisu. Mým cílem je vybírat témata, která jsou pro žáky atraktivní, souvisí se životem, jsou aktuální. Snažím se, aby žák při hodině zeměpisu aktivně četl, („kdo si čte, nezlobí“), pak sdílel přečtené se spolužáky a v některých případech nakonec napsal text, ve kterém zaujme osobní postoj k danému aktuálnímu problému. V několika školních letech jsem u nás ve škole vyučovala volitelný předmět v 7. nebo v 8. ročníku s názvem Čtenářství v zeměpise.

Vždy se mi vyplatil partnerský přístup k žákům, důvěra a respekt. Mám ráda moderní technologie, a proto je mi opravdovým pomocníkem iPad s jeho aplikacemi, který využívám aktivně v hodinách např. pro evokaci.

S principy Kritického myšlení jsem se seznámila prostřednictvím kurzů Hany Košťálové a Ondřeje Hausenblase již v roce 2002. Velkou inspirací pro mě byla letní škola KM 2015. V životě se ráda učím novým věcem, což se mi díky spolupráci s Katkou Šafránkovou daří. V současné době je pro mě velkou výzvou rozvoj čtenářské gramotnosti v zeměpise, principy a metody KM jsou mi při přípravě hodin velkým pomocníkem.

Kontakt: j.jandova@propojeni.cz

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.

No fields found, please go to settings & save/reset fields