Přeskočit na obsah

Mgr. Pavlína Rosická

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu na Technické univerzitě v Liberci, obor český jazyk a občanská výchova pro 2. stupeň základní školy. V roce 2015 jsem dokončila studium anglického jazyka na Akcent college a rozšířila tak svou aprobaci o další předmět.

Náhoda mě na začátku roku 2011 přivedla na ZŠ Kunratice, kde jsem se setkala s panem ředitelem Vítem Beranem a o něco později také s pedagogickou konzultantkou projektu Pomáháme školám k úspěchu Květou Krüger, která v té době na naší škole působila. Díky progresivnímu vedení našeho pana ředitele a lidskému, ale přesto vysoce odbornému vedení a pomoci Květy, jsem začala objevovat jiný svět vzdělávání. Absolvovala jsem mnoho odborných kurzů (MBTI, konstruktivní komunikace, kurz zpětné vazby, kurzy Kritického myšlení, kurz formativního hodnocení a další). Několik let jsem se aktivně věnovala čtenářským strategiím za pomoci Hany Košťálové.  Poté, co jsem se stala nadšenou učitelkou kritického myšlení, jsem se za pár let stala i lektorkou. 

Snažím se v žácích pěstovat lásku ke čtení a psaní, snažím se z nich vychovávat zapálené a přemýšlivé čtenáře a pisatele. To, co funguje, pak předávám dál na kurzech.

Momentálně jsem na mateřské dovolené a objevuji tak svět čtení s nečtenáři.

Kontakt: pavlina.rosicka@gmail.com

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.