Přeskočit na obsah

Mgr. Markéta Pézlová

Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě MU v Brně. Zkušenosti jsem
začala sbírat na tehdy málotřídní škole v Psárech – Dolních Jirčanech. Druhou osudovou školou pro
mě byla škola ve Vraném nad Vltavou. Tady jsem měla příležitost se zapojit do vzdělávacích projektů
Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství, Spirála, Ekoškola či Menu pro
změnu. Podílela jsem se na ověřování Čtenářského kontinua PŠÚ.

Momentálně působím jako koordinátor čtenářské gramotnosti v projektu MAP Frýdlantsko II, kde
propojuji dohromady knížky, děti, knihovníky a učitele.

Pro nakladatelství Baobab jsem z francouzštiny přeložila soubor pohádek švýcarského autora Blaise
Cendrarse pod názvem Malé černé pohádky pro nebojácné děti.
Kontakt: kremrole@email.cz

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.