Přeskočit na obsah

Mgr. Leona Mechúrová

Vystudovala jsem speciální pedagogiku v Olomouci a získávala postupně různé profesní zkušenosti jako logopedka, učitelka dětí se specifickými poruchami učení a lektorka dospělých lidí znevýhodněných na trhu práce – žen vracejících se po mateřské do práce, zdravotně postižených nebo nízkokvalifikovaných.

Od roku 2009 jsem pracovala jako učitelka 1. stupně, koordinátorka školního vzdělávacího programu a interní mentorka na základní škole Mendelova v Karviné. Naučila jsem se ještě více důvěřovat dětem a dávat jim takové příležitosti, aby se více učily přemýšlet a přebírat zodpovědnost za své učení. Stala jsem se certifikovanou učitelkou programu RWCT.

V současné době se nejvíce zajímám o rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, formativní hodnocení, budování personálních kapacit a zlepšování procesů ve školách, které podporují kvalitu výuky s dopadem na učení dětí. Jsem mentorkou a pedagogickou konzultantkou projektu Pomáháme školám k úspěchu. Vedu semináře k formativnímu hodnocení a s kolegyní Jiřinou Majerovou Komplexní rozvoj lídršipu ve školách. V současné době pracuji v roli ředitelky na ZŠ Mendelova v Karviné.

Kontakt: leona.mechurova@mendeova.cz

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.