Přeskočit na obsah

Mgr. Kateřina Vrtišková

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze a během let jsem se setkávala s mnoha přístupy k dětem i k učení samotnému. Z každého směru, metody jsem si vybrala to, co mi přišlo užitečné a viděla jsem, že to baví mě a funguje u dětí. V současné době je mé učitelování nejvíc spojeno s programem Začít spolu, dílnami čtení a psaní, badatelstvím, učením venku, metodami kritického myšlení, Hejného matematikou, formativním hodnocením, Školou bez poražených a nejnověji také s Filozofií pro děti. Ve škole působím navíc jako koordinátor ŠVP, EVVO a Ekoškoly.

V uplynulých letech mě hodně bavila spolupráce na projektech Průřezová témata a čtenářství, Spirála nebo ověřování Map učebního pokroku – Čtenářského kontinua pro PŠÚ. Napsala jsem dvě publikace pro učitele – Co vyprávěl starý dub a Velké putování skřítka Ostružinky. Ke druhé jmenované jsem založila Fb skupinu pro sdílení zkušeností. V roce 2020 jsem spolupracovala na pořadu České televize UčíTelka, pro kterou jsem připravila a odučila čtenářsky zaměřené hodiny v 1. a 2. třídě.

Kromě učení dětí mě v poslední době čím dál víc baví i práce s dospěláky. A ačkoliv učím na plný úvazek na 1. stupni, lektorování kurzů (certifikovaný lektor Školy bez poražených a lektor RWCT) a mentoring (Les ve škole, mentorská podpora provázejících učitelů v programu Učitel naživo) mi dává smysl a dělá velkou radost. Za největší ocenění mé práce považuji 1. místo v Global Teacher Prize ČR v roce 2018. Mezi mé koníčky patří rodina, knížky, příroda a aktuálně také španělština.

Kontakt: katka.vrtiskova@seznam.cz, www.vrtiskova.cz

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.