Přeskočit na obsah

Mgr. Jana Zdráhalová

Vždycky jsem přemýšlela nad tím, jak co nejefektivněji zprostředkovat dětem text, aby z něj co nejvíce vytěžily, tzn. textu porozuměly, dokázaly se v něm orientovat a při tom si z četby odnesly i svůj osobní prožitek.

Hodně mi v mém snažení pomohlo absolvování kurzu RWCT v roce 2016. Do té doby jsem vše dělala spíše intuitivně, možná i nahodile.

Zásadní pro mě bylo setkání s Květou Krüger spolu s Kateřinou Šafránkovou a absolvování jejich kurzu Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet. Vzhledem k tomu, že se většinu své pedagogické praxe věnuji dětem v 1. a 2. třídě, tedy právě nečtenářům a začínajícím čtenářům, měla jsem pocit, že mi najednou začalo všechno dávat smysl a vše do sebe zapadat.

S oběma lektorkami jsem se blíže seznámila v době, kdy působily na ZŠ Janáčkovo náměstí v Krnově, kde vyučuji.

Spolupráce s nimi mi pomohla uvědomit si, kde se právě nacházím a kam chci i nadále na své pedagogické cestě směřovat.

Získala jsem certifikát učitele RWCT, kterého si nesmírně cením. V roce 2023 jsem se stala také lektorkou RWCT, což vnímám jako velkou příležitost předávat myšlenky a principy tohoto programu dalším kolegům, ale zároveň cítím pokoru a vděčnost, že mohu být součástí této skvělé komunity lidí. Moc se těším na všechny pracovní příležitosti a výzvy, které mi profesní život přinese i na mnohá další setkávání se se stejně smýšlejícími kolegy. Absolvovala jsem kurz mentorských dovedností a vzdělávám se v oblasti formativního hodnocení.

I nadále se snažím zkvalitňovat své pedagogické dovednosti.

Největší odměnou pro mě je, když se na konci vyučování ozve: „Už je konec? Já bych tu ještě chtěl/a být“, když vidím nadšení a elán, s jakým děti jdou do výzev, které jim předkládám.

Kontakt: zdrahalova@zsjnkrnov.cz

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.

No fields found, please go to settings & save/reset fields