Přeskočit na obsah

Mgr. Jana Zajícová

Vystudovala jsem učitelství pro 1. st. na Pedagogické fakultě UK v Praze. Vždy jsem věděla, že mi nestačí učit děti vědomostem, ale také dovednostem, postojům a hodnotám, lidství.  Proto pro mne bylo zásadní objevení programu RWCT a  absolvování jeho ročního kurzu. Ten mi nabídl cestu, jak právě dovednosti, hodnoty a postoje u dětí rozvíjet. Najednou jsem měla v ruce nástroje, metody, postupy, pomocí kterých jsem mohla děti vést.  Zároveň to bylo pootevření dveří  do světa aktivního učení, kooperace, respektujícího přístupu, práce s chybou nebo možností výběru. Dalším mezníkem se na mé pedagogické cestě stala účast na letní škole Wheaton College v USA. Viděla jsem zblízka, jak se respektujícím způsobem chovají učitelé ke studentům, jak je podporují, zajímají se o ně, jak holisticky tvoří plány a kurikula. Viděla jsem, kam je možné vyučování posouvat. To bylo pro mne hodně inspirující.

V praxi jsem metody RWCT zkoušela nejprve při výuce vlastních dětí v domácím vzdělávání. Společně s dalšími rodinami jsme spolupracovali, vyučovali projektově, pořádali školy v přírodě. Jako učitelka jsem učila angličtinu na velké školy v Dobříši a později jsem pracovala v malé ZŠ TRNKA v Dobříši. Nejprve jako učitelka prvního stupně, posléze jsem učila český jazyk a angličtinu na druhém stupni. Společně s kolegy jsme ve škole vytvořili koncepci 2. stupně, založenou na principech moderní pedagogiky.

Naučit se vyučovat “moderně” vyžaduje nasazení a úsilí. To potom přináší radost. Díky přístupu RWCT jsem viděla vyrůstat děti, mladé lidi, kteří umí přemýšlet, znají svoji hodnotu, dovedou objektivně zhodnotit své silné a slabé stránky, jsou aktivní ve svém okolí. Ráda bych inspirovala i další učitele a učitelky, aby mohli i pro sebe a své žáky objevit kouzlo metod RWCT.

Kontakt: jan.zajicova@gmail.com

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.