Mgr. Hana Antonínová Hegerová

Když jsem v roce 1995 zahájila studium bohemistiky na FF UK, těšila jsem se na kavárenský život plný knih a debat. Paradoxně zásadní knihou mého života se stala útlá knížka Johna Holta „Proč děti neprospívají?“, již nám doporučil náš tehdejší učitel PhDr. Ondřej Hausenblas. Byl to on, kdo nám otevřel dveře do světa „angažovaných učitelů“ (PAU) a přivedl nás k absolvování prvních letních škol a kurzu RWCT ještě na vysoké škole. John Holt, Ondřej Hausenblas a Hana Košťálová stáli u zrodu mého přesvědčení, že učitelování stojí za to.

Myslím však, že zcela zásadní pro mě nakonec nebyly teorie o pedagogickém konstruktivismu, motivaci a kritériích hodnocení, ale možnost být průvodcem a pozorovatelem vlastních dětí na jejich cestě za zkoumáním a objevováním světa a sebe sama.

Vystudovala jsem bohemistiku a pedagogiku-psychologii pro učitele na Filozofické fakultě UK v Praze, v rozšiřujícím studiu občanskou výchovu a základy společenských věd na Pedagogické fakultě UK. Pracuji na Podještědském gymnáziu v Liberci a od roku 2005 jako certifikovaná lektorka kurzů Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Od roku 2012 působím jako regionální koordinátorka pro Liberec v projektu Školních čtenářských klubů (Nová škola, o.p.s.).

Lektorskou dvojici tvořím, ze srdce ráda, s Kamilou Bergmannovou. Kromě základních kurzů RWCT vedeme i kurzy rozšiřující a semináře zaměřené na rozvoj před/čtenářských dovedností u dětí předškolních (či začínajících čtenářů).

Díky lektorské praxi stále poznávám tvůrčí a přemýšlivé učitele, zkušené praktiky i začínající nadšence, od kterých se mohu učit. Děkuji za to.

Kontakt: hanahegerova@centrum.cz