Přeskočit na obsah

Mgr. Bc. Lenka Novotná

„Učitelkou ses narodila,“ říkala moje mamka. Měla pravdu. Učitelství jako poslání průvodce je mi vlastní. Pedagogickou dráhu jsem nastoupila ve čtrnácti letech, kdy jsem se stala nadšenou studentkou učitelství pro MŠ Střední pedagogické školy v Litoměřicích. Po roční praxi ve školce jsem se rozhodla pokračovat ve studiu učitelství pro 1. stupeň. V současné době vyučuji na 1. stupni na ZŠ a MŠ Ostašov v Liberci. K nejmenším mateřinkovým dětem se ale stále vracím.

Díky projektu Pomáháme školám k úspěchu jsem měla možnost nahlédnout do metod Kritického myšlení a moje pedagogické smýšlení, nadšení a práce dostalo jméno. Díky pedagogické konzultantce Haně Antonínové Hegerové a lektorce Kamile Bergmannové jsem se více ponořila do metod KM, formativního hodnocení, oborového čtení pro nejmenší čtenáře, dílen čtení… a stala jsem certifikovanou učitelkou programu RWCT.

Touha předávat příklad dobré praxe mě vedla k absolvování lektorského kurzu RWCT pod vedením Katky Šafránkové a Květy Krüger, což pro mě byla velmi obohacující a inspirativní zkušenost.

Pedagogický konstruktivismus mě ovlivnil natolik, že jsem se stala též certifikovanou lektorkou Hejného metody pro MŠ a 1. stupeň. Toto všechno mi dohromady dává obrovský smysl… upozadit se, předat odpovědnost za vlastní učení dětem a žákům, vytvořit podmínky pro učení s radostí. Mé zkušenosti s předškolními dětmi i prvostupňovými žáky ráda budu předávat dál a ukazovat možnou cestu k radostnému objevování a efektivnímu učení se.

Kontakt: lenka.novotna@zsostasov.cz

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.