Přeskočit na obsah

Mgr. Anna Chocholová

Být učitelkou bylo mým snem od malička a vrchovatě se mi naplnil. Jako učitelka češtiny, francouzštiny a dějepisu jsem prošla venkovskou devítiletkou, městskou školou s rozšířenou výukou jazyků, velkou sídlištní školou, pracovala jsem externě na osmiletém i čtyřletém gymnáziu. Zkusila jsem práci v dětském domově v kroužku čtení, obohatily mě výměnné pobyty dětí s kombinovaným postižením, doprovázela jsem je jako kamarádka tlumočnice.

Každé z dětí mě v životě ovlivnilo. Pro ně jsme ve škole.

Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení byl vrcholem mého nasávání nových příležitostí po roce 1989. První letní škola v roce 1999 pod vedením Hanky Košťálové,  Ondřeje Hausenblase a Kateřiny Kubešové byla objevením Ameriky, všechny následující jen potvrzením, že to je cesta pro mě a mé svěřence.

Kurzy programu Dokážu to?, které byly garantovány psycholožkou Soňou Hermochovou a byly zaměřeny na výcviky v osobnostně sociálním rozvoji, jsem zakončila v roce 2006 a následně vyučovala i předmět OSV.

Bylo by škoda nezasévat, když jsem tolik kvalitních semínek nasbírala. Hanka, Ondřej i Soňa je rozdávali plnými hrstmi a v té nejlepší kvalitě. Naše neoficiální lektorská skupina Buchot (Dáša Bulanová, Anna Chocholová, Zdena Tuzarová) je nechává vzklíčit od roku 2002 na kurzech KM převážně v Kladně, ale také na letních školách KM (první jsme organizovaly v Roztokách u Křivoklátu v roce 2010, desátá bude letos – 2020 – v Třebízi u Slaného.) Kurzy typologie MBTI Jiřiny Majerové a Šárky Mikové nás posílily, jsme vyrovnaný tým, který představuje účastníkům kurzů metody a postupy ověřené praxí.

„Moudře řekl, kdo k schválení škol řekl, že jsou humanitatis officinae, dílny lidí. Tím se zajisté školám pravý jejich cíl, pravá povinnost právě vyjadřuje, lidi lidmi dělati.“ (J. A. Komenský, Didaktika)

Kontakt: a.chocholova@seznam.cz

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.