Přeskočit na obsah

Mgr. Alena Vobišová

Vystudovala jsem Střední odbornou školu pedagogickou v Čáslavi a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na TU v Liberci. Za svou učitelskou praxi jsem byla asistentkou, vychovatelkou ve školní družině, učitelkou v klasické třídě i v malotřídce. Aktuálně jsem na rodičovské dovolené a v ZŠ Kunratice se starám o nové kolegy. 

Ke KM jsem se dostala přes kurz Hanky Hegerové a Kamily Bergmanové – Čteme s nečtenáři. Velký posun pro mě byl nástup na ZŠ Ostašov, kde jsem v rámci PŠÚ pronikla do KM hlouběji a absolvovala jsem základní a pokračovací kurz u Jany Kopecké a Katky Šafránkové. Nedlouho na to jsem se přesunula za Liberce do Prahy a začala učit na ZŠ Kunratice. Díky inspiraci a podpoře nejen Jany Kopecké jsem se ve svých dovednostech mohla zlepšovat. Nyní jsem certifikovanou učitelkou programu RWCT a také lektorkou RWCT. 

Celý koncem KM mi dává smysl. Velkou radost mi dělá, když mohu pozorovat děti zabrané do práce, které aktivně přemýšlí, argumentují, poslouchají se. Je to velké obohacení nejen pro ně navzájem, ale i velkou inspirací pro mě.   

Kontakt: alena.vobisova@zskunratice.cz 

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.