Přeskočit na obsah

Jak se Slunce nudilo

Anotace:

Lekce o unuděném sluníčku je lekcí, kde se na jednoduchém příběhu děti procvičí v několika čtenářských strategiích. Text má během čtení několik zastávek s otázkami na vyjasňování, zdůvodňování, předvídání i vztahování k sobě samému. Na konci je nabídka výtvarné činnosti. S textem mohou pracovat děti se svými rodiči, ale i učitelé s dětmi od první do třetí třídy.

Text s otázkami – ukázka

Kdysi dávno a dávno byla doba, kdy ještě žádné barvy nebyly. Svět teprve vznikal a byl bezbarvý jak voda, jako čiré sklíčko, jako vzduch a jako samo nic. Nad Zahradou plulo smutné Sluníčko a strašlivě se nudilo. „To je pohled!” myslelo si. „No nazdar, ten svět má ale ránu! Kde nic, tu nic. Kdo na to má koukat? Je to otrava!“ A ovšem, mělo pravdu: byla to hrozná otrava. Na bezbarvé jabloni visela bezbarvá jablka a do bezbarvých jablek klovali bezbarví ptáci bezbarvými zobáky. „To má být nějaká Zahrada, tohle?” řeklo Sluníčko nazlobeně.  „To je leda huspenina, a ne Zahrada!“

Otázka: Proč se slunce nudilo? Jaké to je, když se nudíš? Máš svůj lék na nudu?

A unuděně plulo tam a zpátky, unuděně tam a otráveně zpátky, mělo dlouhou chvíli, šklebilo se a celý širý svět ho netěšil. „Mělo bych si aspoň s něčím pohrát,“ rozhodlo se potom. „Tak s čím? Aha! Udělám vítr, zahraju si na honěnou a třeba bude trochu veselo.” A udělalo vítr. Vítr lítal Zahradou jak štěně, šustil listím, honil vodu … Jenže ani vítr neměl barvu a s ním to byla ještě větší otrava než dřív. „Dost!” zavřelo oči Sluníčko. „To nebyl dobrý nápad. Ne, to byl moc mizerný nápad. Udělám to jinak. Spustím mlhu a budu si hrát na schovávanou!“ Spustilo mlhu. Ale to byl nápad ještě mizernější. Zahrada zmizela jak v kaši a svět teď vypadal tak ztraceně a nanic, že se nad ním až Sluníčko dalo do pláče. „De, já tu debudu!” huhlalo skrze slzy. „Je tu duda! Je to dejduddější svět ze všech duddých světů a já tu adi chvilku debudu!“

Otázka: Proč si sluníčko vybralo ke hrám vítr a proč mlhu? Koho by sis vybral/a ty a proč?

Příklad zadání: Přemýšlej a zapiš, čím můžeš i ty udělat svět krásnější.

Zdroj: Daniela Fischerová: Duhové pohádky. Meander 2012.

Kompletní text a zadání si můžete stáhnout zde:

Autorka lekce: Jana Kopecká

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.