Přeskočit na obsah

Kritické listy 52

Milí přátelé Kritických listů,

Nastává čas loučení. My, kteří jsme pro vás Kritické listy od roku 2000 chystali, jsme trošičku smutní. Zánik Kritických listů v tomto formátu je racionálním rozhodnutím, ke kterému jsme dospěli se slzami v očích. Přesto se jedná o rozhodnutí nevyhnutelné. Za 13 let existence časopisu jsme neslevili ze svých nároků na kvalitu textů, redakční, grafické i korektorské práce. Mnozí z nás pracovali zdarma či podporovali časopis doporučením, nabízením, přesvědčováním. Ukazovali jsme časopis každému, koho jsme potkali. Počet předplatitelů však stále setrvával na počtu 400 učitelů či škol. Důvodů je jistě více. Mnohokrát jsme se nad nimi zamýšleli, zvažovali, co je v našich fyzických silách, mnoho jsme také udělali. Výsledek se ale nedostavil.

V kanceláři našeho sdružení jsou ještě stovky výtisků starších čísel Kritických listů. Všichni víme, že to nejsou archiválie, ale texty předjímající dobu, zrající jak víno. Proto i teď můžete pomoci propagací, doporučením. I teď je možné získat prodejem starších čísel KL peníze na sborník či příručku se zajímavým tématem. Rádi ji vydáme. Pište nám, co vám v praxi schází. Naší platformou budou webové stránky.

My, kteří jsme pro vás Kritické listy chystali, věříme, že v naší zemi jednou nastane čas, kdy se učitelé ztotožní s myšlenkou, že cílem vzdělávání je kritická gramotnost, kritické čtení a myšlení. Věříme, že jednoho dne budou učitelé kriticky gramotnými a demokratickými občany, kteří zváží, co je pro ně a pro jejich žáky potřebné a budou o to všemi prostředky usilovat. V tu chvíli budou třeba ochotni finančně podpořit médium, které jim bude přinášet inspiraci, naději a podporu.
Do té doby vám přejeme radost z práce a co nejméně bolestivých rozhodnutí z rozumu.
Na shledanou!

Za celý tým KL
Kateřina Šafránková

Obsah

Rozhovor

Rozhovor s Josefem Bruknerem

Rozhovor s Radomírou Pelkovou

K úvaze

Učit v Banátu, E. Cihlářová

Manželství RWCT a Montessori pedagogiky se vyplácí, P. Václavíková

Lekce a komentáře

Cestování po světě, R. Pelková

Gogo má narozeniny…, L. Šůchová

Duchové a dušičky, Z. Zlonická

Tři prasátka, E. Blahovcová

Medvídek Bobík a sociální a emocionální rozvoj dětí, L. Veisová

Jak jsme se třeťáky poznávali kruh a kružnici, M. Atatreh

Klíč k odvaze a hrdinství, L. Samlerová

Arteterapie a ve výtvarné výchově, L. Hrnčiarová

Holocaust očima umělců, I. Tálská

Král dvojího lidu, H. Růžičková

Učíme děti dělat si zápisky z výkladu, T. Beránková

Kritické čtení dle Stephena Brookfielda, P. Šebešová

Co se děje jinde

Školní čtenářské kluby a radostná zvěst, I. Poláková

Jak pomoci sociálně znevýhodněným dětem?, B. Šebová

Jak na finanční vzdělávání, B. Staňková

Nekrolog

Škola v literatuře

H. G. Wells

Citáty

Jiří Škoda, Pavel Ďoulík: Psychodidaktika. Grada Publishing, Praha 2011.

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.