Přeskočit na obsah

Kritické listy 5

Milí čtenáři.

Vrátíme-li se do minulého podzimu, kdy vyšly první Kritické listy, tehdy ještě jako občasník, můžeme vidět, jakou cestu časopis ušel, a s ním také program RWCT v České republice. Některé věci se změnily, některé ne.

Stejně jako jsou pravidelně vypisovány kurzy KM, jsou trvalou součástí časopisu rubriky Lekce a Stati. Mezi statěmi se během tohoto roku trvale „usadily“ překlady z mezinárodního časopisu Thinking Classroom. Texty českého původu často reagují na aktuální situaci v programu i ve vzdělávací politice naší země. Oddíl Lekce se stále rozrůstá, co do počtu přípěvků i přispěvatelů, a zůstává příjemně česko-slovenským. A protože „nikdy nejsi sám“, vznikla nová rubrika Co se děje jinde, která přináší informace o zajímavých projektech jiných organizací.

Je potěšující, že časopis začíná být vnímán nejen jako informační zpravodaj, co se událo a co se chystá, ale stal se také otevřeným prostorem pro publikování původní tvorby vyvěrající nejen z učitelských zkušeností (fejetony, úvahy, záznamy z četby, recenze).

Při pohledu na první číslo II. ročníku Kritických listů nemusíte spatřit nápadnou změnu. Je to stále časopis podporující vzdělavatele, především absolventy programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, v jejich konání. Z mého pohledu editorky je tu však změna „skrytá“. A to v podobě různorodosti příspěvků, které ukazují na bohatost, sílu a stálý vývoj této profesní skupiny, a rozšiřujícího se okruhu autorů, jenž je znakem zájmu a přijetí časopisu.

Přeji nám dobré psaní, čtení, myšlení – a především Bytí!

Co nového…

Mezinárodní konference RWCT v Brašově, O. Hausenblas

Mezinárodní evaluace, H. Košťálová

Zkoumám, zkoumáš, zkoumáme, P. Novotný

Pozvánka na VŠ kurz (již neaktuální)

Informace o knihách

Kurz KM v Českém Krumlově, E. Luštická

Metody kritického myšlení na hradecké univerzitě, J. Doležalová

Konference mezinárodní čtenářské asociace v Dublinu, O. Hausenblas

Stati

Myšlenková mapa v primární škole, A. Tomková, V. Strculová

Od myšlenkových a mentálních map ke schématům, D. Řezníčková

Rodičovská schůzka jinak, K. Kohoutová, N. Rutová

Jak se dobře ptát, I. Zagašev

Letní škola KM

K životu na zámku… aneb Zpráva o letní škole KM 2001, K. Kubešová

Burza nápadů, N. Rutová

Ze zpětných vazeb

Lekce

Kocka, J. Palenčárová

Dopravní značky, I. Pavúková

Karel IV., E. Kašparová

Dážďovka, D. Baranová

Nápady pro čtenářské deníky, H. Šundová

Metoda literárních kroužků se studentům líbí, J. Kmentová

Pár tipů ke čtenářským kroužkům, O. Hausenblas

Co se děje jinde

Škola podporující zdraví, H. Košťálová

Zpráva o průběhu experimentu – program pro reintegraci žáků ZvŠ, V. Šneberger

Pozvánka na setkání PAU (již neaktuální)

Texty

Zvěstování, N. Rutová

Demokracie v naší škole, M. Bábková

Jak se děti učí

Recenze

Psychologie pro učitele, N. Křístek

Zajímavé webové stránky (naleznete v záložce Texty a lekce – odkazy)

Nové rubriky v KL (viz. další KL)

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.