Přeskočit na obsah

Kritické listy 47

Milé čtenářky, milí čtenáři, V poslední době se díky účasti v různých projektech dostávám mnohem častěji než dřív do škol na náslechy či ukázky hodin. Učitelé jsou otevřenější a přítomnost hosta na hodině jim už tolik nevadí. Učitelé také zjišťují, jak cenné je podívat se do hodin kolegovi ze stejné školy či kolegyni, která učí stejný předmět na jiné škole. Někteří učitelé se stále obávají kritiky či negativní zpětné vazby. Ale někteří již statečně čelí podnětným otázkám kolegů a rádi si vyslechnou ocenění své práce. V KL vám pravidelně přinášíme popisy hodin. Bohužel v těchto popisech nelze zachytit vše, co se v hodinách odehrává. Bezpečnou a příjemnou atmosféru, kterou dokáže učitel bez velkého úsilí navodit, inspirativní otázky, které učitel klade, deset vteřin ticha po položení otázky, které umožní i introvertům, promyslet si odpověď. A mnoho dalšího – jak učitel hodně málo mluví, protože ví, že musejí promlouvat hlavně žáci, aby se něco naučili, jak se učitel nebojí sám prezentovat před žáky svou práci (když třeba v dílně čtení také četl a zapisoval si poznámky), jak konkrétně popisuje, co se žákovi podařilo, oceňuje jeho momentální výkon. Jak se takový učitel vyvaruje různých poznámek, které by jen odváděly pozornost žáků od tématu, jak promyšleně míří za vzdělávacími cíli, které pro své žáky stanovil. Zařazuje do výuky badatelství, pokud to jde, vede žáky k samostatnosti a učí je nejen učit se, ale obecně myslet. Ví, že bez dokonalého zvládnutí dovednosti číst, psát a argumentovat se dnešní člověk neobejde. Největší zážitek pro mě je, když vidím, že učitel takto pracuje a jedná konzistentně, jeho chování ve třídě i způsob komunikace jsou pro žáky předvídatelné. A samozřejmě obrovskou radost mám z toho, že mnozí učitelé přijali filosofii programu RWCT za svou a dokázali ji proměnit v radostnou a efektivní každodenní praxi. Takový učitel si velmi hlídá čas – má na mysli, že je třeba stihnout všechny tři fáze učení, jinak by žáci z hodiny odcházeli přesně s tím, s čím tam přišli – práce by tedy byla zbytečná. Takový učitel myslí na texty – aby je žáci mohli přečíst s porozuměním, aby jim přinášely něco nového a atraktivního – aby tedy žáci měli opravdu autentický důvod je číst. Takový učitel volí aktivity opravdu ve vztahu k cíli, nikoli proto, že věří, že daná metoda je zábavná a žáci se na ni chytí. Viděla jsem mnoho skvělých hodin, které vedli skvělí učitelé a hlavní roli v nich měli skvělí žáci. Naplnilo mě to optimistickou náladou a nadějí, že česká škola může být opravdu špičková.

Obsah

Rozhovor

Rozhovor s Martinou Degeovou

K úvaze

Antigona, červené ponožky a naše patálie, S. Zajíček

Osm žáků, J. Králová

Lekce a komentáře

Děti čtou dětem, L. Veisová

Čtenářská dílna v 5. B, J. Pluhařová

Jak rozšiřovat čtenářská teritoria, P. Rosická

Hiršalův skicák aneb trocha poezie, M. Nováková

Co se mi osvědčilo při výuce aneb Grafické organizéry, R. Hubálková

Soužití v rodině, H. Lipková

Dílna psaní dobrodružných textů, L. Samlerová

Učíme se o uhlíku, E. Hilčerová

Učíme biologii pro život, V. Kubaňová

Co se děje u nás v kritickém myšlení

Domácí mazlíčci, K. Vrtišková

Co je u nás nového, H. Košťálová

Co se děje jinde

Učíme se navzájem mezi školami, M. Olšáková

Sedm miliard na krku, K. Sobotková

Brána ke vzdělávání – Čtenářské kluby, I. Poláková

Škola v literatuře

Spratek, T. L. Hayden

Nabídky

Dějiny a literatura Romů

Cesta ke kvalitě

Letní škola a kurzy na rok 2012/2013

Barbara Moss, Terrell A. Young: Creating lifelong readers through independent reading.

IRA 2010

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.