Přeskočit na obsah

Kritické listy 42

Milí čtenáři,

čtení a psaní jsou dvě dovednosti, které se navzájem ovlivňují a podporují. Pro učitele není překvapující informace, že zdatný čtenář má větší slovní zásobu a lépe se písemně vyjadřuje a slabý pisatel o knihy většinou nejeví příliš velký zájem.

V lekcích KM se projevuje snaha učitele neustále čtení a psaní propojovat – již před začátkem čtení žáci něco zapisují (co o tématu vědí, jaké mají otázky) buď volně nebo do nějakého grafického organizéru (např. do myšlenkové mapy). Často vezmou žáci pero do ruky i při čtení textu – když píšou podvojný deník nebo vytvářejí úkol v rámci své role v literárních kroužcích. Po přečtení textu žáci svými slovy formulují, jak obsahu porozuměli, jak ho pochopili – buď odpovídají na otevřenou otázku, píšou volné psaní na dané téma nebo vymýšlejí argumentační esej (s využitím argumentů obsažených v textu).

Některé metody KM jsou přímo zaměřeny na rozvoj dovednosti žáků formulovat písemně myšlenky, např. při metodě poslední slovo patří mně by si žáci měli uvědomit, jak je důležité tuto dovednost ovládat – mnohokrát v životě se nám stane, že bychom rádi něco z napsaného změnili, doplnili, dovysvětlili – ale už k tomu nemáme příležitost. Podobně funguje např. i trojitý zápisník.

Za velmi inspirativní považuji odborný text na str. 4 s názvem Individualizovaná výuka přírodovědných předmětů. Autoři provedli v USA výzkum ve třídách s žáky z chudých rodin. Pomocí speciálního přírodovědného kurikula a individualizované výuky dosáhli žáci zlepšení jak v odborných znalostech, tak i ve čtení a psaní.

V tomto čísle KL se dočtete ještě o jedné provázanosti čtení a psaní – žáci se učí psát ve chvíli, kdy čtou texty skutečných mistrů (lidí, kteří psát opravdu umějí). Jak to ve škole zařídit se dočtete v článcích Nalezená báseň a Sci-fi v dílně psaní.

Přeji vám příjemný čtenářský zážitek (a nezapomeňte si z četby udělat zápisky).

Katka Šafránková

Obsah

K úvaze

Individualizovaná výuka přírodovědných předmětů, C. McDonald Connorová a další Čtení a předčítání N. Kruse

Naděje pro české vzdělávání (z reflexivních esejů budoucí učitelky), J. Hornová

Fakultní základní škola v Joensuu, P. Dolejšová

Lekce a komentáře

Psaní krok za krokem, J. Zajícová

Slzičkový čaj, J. Šístková

Kavárna plná citací, A. Chocholová

Čtení a psaní v přírodovědných předmětech, B. Jochová

Dílny psaní po deseti letech, J. Králová

Sci-fi v dílně psaní, M. Šlapal

Nalezená báseň, K. Šafránková

Co se děje u nás v kritickém myšlení

Škola v literatuře

Znalosti, C. Milosz

Kde bydlím, I. Aichingerová

Přečetli jsme

Knihy pro děti a mládež

Z redakční pošty

Jak rozšířit školní knihovnu, H. Prchlíková

Nabídky

Slovo jako klíč

Co chystáme

Citáty

Zdeněk Kratochvíl: Výchova, zřejmost, vědomí (základní pojmy a představy výchovy). Herrmann a synové, 2009.

Co se do čísla nevešlo:

Výsledky výzkumu a celé znění textu C. McDonaldové-Connorové a dalších, Individualizovaná výuka přírodovědných předmětů

Text o románském slohu k lekci A. Chocholové, Kavárna plná citací

Celé znění textu Já tě chci k textu B. Jochové

K lekci Sci-fi v dílně psaní od M. Šlapala – práce žáků

Sci-fi texty od světových autorů

Zásobník frází

Další ukázky nalezených básní žáků ze ZŠ Kyjovice k textu K. Šafránkové

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.