Přeskočit na obsah

Kritické listy 41

Milí čtenáři,

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 41.jpg.

na setkáních s učiteli velmi často zaznamenáváme poptávku po dalších a dalších metodách na rozvoj čtenářství. Toto populární téma je podporováno i zájmem ze strany důležitých institucí (ČŠI, VÚP). Učitelům však pouhé metody k ničemu nebudou. Stejně jako učitel, který zavádí metody aktivního učení, musí mít třídu „ve svých rukách“, dobře ji vést a řídit, i učitel čtení s porozuměním si musí vytvořit pro náročnou práci vhodné podmínky.

Rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků můžeme pouze v případě, že učitelé spolu s ředitelem budují čtenářsky podnětné prostředí. Jedním z důležitých složek takového prostředí je i volný přístup ke knihám. Čím kratší a přímější je cesta čtenáře ke knize, tím lépe. Ideálním řešením jsou třídní knihovny, které mohou nahradit nedostatky školních, veřejných a domácích knihoven. Jak vyplývá z různých výzkumů, o kterých se dočtete v tomto čísle Kritických listů, třídní knihovna, která obsahuje atraktivní knihy, je dobře organizovaná a jejíž výpůjční systém je jednoduchý, může výrazně ovlivnit množství pravidelných čtenářů ve třídě.

Dovolím si zde prezentovat několik fakt zjištěných v dotaznících, které doprovázely výzkum PIRLS v roce 2001 (a byly uveřejněny v publikaci I. Kramplové a E. Potužníkové  Jak (se) učí číst):

„V České republice školní knihovny příliš využívány nejsou. Školní knihovny navštěvuje alespoň jednou týdně pouze třetina těch žáků, které je mají ve škole k dispozici, mezinárodní průměr je 60%, průměr anglicky mluvících zemí dokonce 80%. Třídní knihovny nejsou příliš dobře vybaveny a k dispozici je má pouze o málo více než polovina žáků.

Česká republika je jednou z devíti zemí, kde využívání třídních knihoven souvisí s výsledky žáků. Žáci, kteří u nás využívají třídní knihovny denně, dosahují v průměru o 15 bodů lepších výsledků než ti, kteří třídní knihovnu buď vůbec nemají, nebo ji sice mají, ale využívají ji méně často.“

Co z toho vyplývá? Přestože je slovo škola synonymem pro vzdělávání, a přestože vzdělávat se bez knih je nemožné, v našich třídách a školách knihy chybějí. Naše školy jsou stále místem, kde se předávají informace, nikoli místem, kde žáci sledují a napodobují „mistra“ – učitele, jak informace vyhledává a zpracovává. Až pochopíme podstatu této změny a způsob výuky se změní, bez knih se ve školách neobejdeme.

Kateřina Šafránková

Obsah

K úvaze

Třídní knihovny, K. Šafránková

Jaké máte zkušenosti s třídními knihovnami?, K. Šafránková

Rozhovor se zahraničními odborníky

Proč rozlišovat mezi čtenářskou strategií a dovedností?, O. Hausenblas

Lekce a komentáře

Tvořím si knihu, J. Kolářová

Slavnost čtení, M. Olšáková

Na pomezí života a smrti, M. Olšáková

Dílna čtení – plujeme mezi žánry, H. Prchlíková

Vykřikují, J. Budíková

Představujeme učitele a lektory KM

Jaroslava Budíková

Co se děje u nás v kritickém myšlení

Průřezová témata a čtenářství, O. Hausenblas, H. Košťálová, K. Šafránková

Co se děje jinde

My tam hrali hry a sbirali houba, E. Bělinová

Využití interaktivní tabule v předmětu čeština pro cizince, L. Matoušová

Místo pro život podruhé, E. Zirhutová

Lom Špic, E. Zirhutová

Škola v literatuře

Principálova dcera, J. Gaarder

Přečetli jsme

Knihy pro děti a mládež

Citáty

Karel Černý: Vzdělanostní společnost po česku? Rozhovory o životě a škole pro 21. století. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009.

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.