Přeskočit na obsah

Kritické listy 34

Naše téma: KM NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Úvodník, K. Šafránková

Obsah

K úvaze

Učitelova autorita a žákova poslušnost, H. Košťálová

Vznešenost učitele, O. Hausenblas

Vzpurní žáci a mýtus o možnosti jejich proměny, B. T. Williams

V čem „selhávají“ praktikující studenti učitelství?, O. Hník

Rozvoj funkčního myšlení žáků, P. Eisenmann, , P. Miškovský

Značky v naučném textu pomáhají porozumění, J. Hazlbauer

Rozhovor

O tvorbě ŠVP, o projektech a o životě vůbec, S. Dobrovolná, L. Slejšková

Lekce a komentáře

Fyzika Země, Š. Kvasničková

Vědecká konference – Atmosférické jevy, Š. Kvasničková

Experimentování v hodinách matematiky, Z. Šíma

Brambory a bazén, , Z. Binar

Čtenářské dovednosti a řízené čtení, H. Antonínová Hegerová

Filmové adaptace literárních děl, K. Šafránková

Jak jsem zaváděla metody KM do výuky, H. Homolková

Přijď si na to sám, I. Poláková

Jak číst filozofické texty? , T. Srpová

Dětský svět, P. Skalická

Představujeme učitele a lektory KM

Petra Skalická

Případy z praxe

Tři setkání s Mirkem, Š. Miková

Co se děje u nás v Kritickém myšlení

H. Košťálová

Co se děje jinde

Kompetence pro trh práce, B. Zmrzlík

Zajímavé otázky

Otázky ze zpětných vazeb II., H. Košťálová

Škola v literatuře

Džungle před tabulí, E. Hunter

Tentokrát si zopakujeme

Transmisivní škola v informačním věku, M. Šlapal

Modelování, K. Šafránková

Z redakční pošty

Kritické myšlení v kostce, J. Lukavská

Citáty

Marie-Thérese Augerová, Christiane Boucharlatová: : Učitel a problémový žák. Portál, Praha 2005… 12, 17, 21, 49, 50, 55

Co se do čísla 34 nevešlo:

Dětský svět texty

Tabulka k článku Z. Šímy: Experimentování v hodinách matematiky

Snímky textů 1-5 k článku H. Homolkové: Jak jsem zaváděla metody KM do výuky

Pracovní listy k článku P. Eisenmanna a P. Miškovského: Rozvoj funkčního myšlení žáků

B. Zmrzlík, ukázka z manuálu

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.