Přeskočit na obsah

Kritické listy 32

Mnozí lidé obdivují, jak velkou má můj tříletý syn slovní zásobu. Nedělá mu problém ze sebe vysoukat věty: Letadla a helikoptéry bydlí v hangáru. – Ta věž z lega spadne, protože nemá dobrou stabilitu. – Toto je speciální budík, který nezvoní. – Lokomotiva za sebou táhne tendr s uhlím. – Budeme dělat jako by nic.
Já nejsem schopná tento obdiv sdílet. Je to sice efektní a někdy i vtipné, ale svědčí to jen o tom, že má Toník dobrý sluch a paměť. Opakuje totiž fráze, které používáme při popisu světa my, jeho rodiče a další dospělí. Některé „hlášky“ převzal i od Mirka Dušína a spol. či od hrdinů z jiných knih, které s ním čteme. Prokazuje, že ovládá Bloomovy myšlenkové operace nižšího řádu (znalost, porozumění).
Mnohem více si cením toho, že hledá ve světě kolem sebe různá pomýlení. V obrázkové knížce o mašinkách sám odhalí, že ilustrátor udělal chybu, protože na železničním přejezdu namaloval asfalt, ale nikoli koleje. Ty záhadně končí před přejezdem a pokračují až za ním. Všimne si také, že na dvou po sobě jdoucích obrázcích v Čtyřlístku má Bobík na sobě tričko jiné barvy, přestože se nemohl stihnout převléknout. Když ho na přechodu požádám, aby mi „dal packu“, učiní tak s komentářem: Ale maminko, já přeci nejsem kočička nebo pejsek, já nemám packy, ale ručičky. Líbí se mi, když někdy dokáže odpovědět na otázky: Co se stane, když půjdu ven v zimě bez bot? – Co by se mohlo stát, kdybych jela moc rychle v autě přes město? A reaguje na výzvy: Zkus to nějak jinak popsat, když si teď nemůžeš vzpomenout, jak se to řekne. – Když mi vysvětlíš, proč potřebuješ nové hasičské auto, tak ti ho koupím.
I mého syna myšlení někdy „bolí“. Na jakoukoli moji otázku pak odpovídá: Nevím. Jsem si vědoma toho, že je to v řadě případů legitimní odpověď, přesto se nemohu ubránit dojmu, že se občas jedná o lenost, neochotu myslet podobnou neochotě uklidit si hračky nebo jít spát.
Je fascinující pozorovat, jak pracuje dětský mozek, jakou obrovskou práci každý den vykonává. Myslím si, že mnozí učitelé to vědí. Rozvíjejí u dětí kritické myšlení, učí je používat vyšší myšlenkové operace a vedou je k sebereflexi a sebehodnocení, protože respektují jejich schopnost myslet.
Přesto se na kurzech KM často setkáváme s argumentem prvostupňových učitelů, že nemohou realizovat metody KM s dětmi, které ještě neumějí číst a psát. Texty uveřejněné v tomto čísle Kritických listů jsou důkazem, že učit děti kriticky myslet můžeme už od 1. třídy a moje zkušenost je potvrzením toho, že s tím dokonce můžeme začít už mnohem dřív.

Kateřina Šafránková

Obsah

K úvaze

Jak v KM rozumíme pojmu standard, H. Košťálová

Rozhovor

Rozhovor o výuce a učení na 1. stupni ZŠ mezi teoretikem a praktikem, J. Stang, K. Sládková

Lekce a komentáře

Příběh mého jména, M. Škardová

Jak se žije málotřídkám, D. Bulanová

Využití metod kritického myšlení na 1. stupni ZŠ, L. Carbochová

Liška a ježek, L. Carbochová

Ježek, H. Košťálová

Botanická zahrada, N. Černá

Představujeme učitele a lektory KM

Vlaďka Strculová

Případy z praxe

Může si za to Honza sám?, Š. Miková

(Auto)portrét

Eva Beránková

Slavit, nebo neslavit výročí vzniku Československa? E. Beránková

Co se děje u nás v Kritickém myšlení

H. Košťálová

Letní škola

K. Šafránková, H. Košťálová, Š. Miková, J. Stang

Co se děje jinde

Projekt Ve třídě je UŽovka – udržitelný život v praxi, M. Říhová, P. Feřtová

Balená voda, M. Říhová, P. Feřtová

Žáci nemají zkušenosti se spolužáky s postižením, K. Dočekalová

Škola v literatuře

Jak voní tymián, M. Pagnol

Básně, B. Brecht

Z redakční pošty

Jak jsem učila češtinu na málotřídní škole, M. Burešová

Nabídky

Chystané kurzy KM

Týden pro inkluzi

Citáty

John Holt: Proč děti neprospívají. Stehlík, Volary 2003….18, 22, 60

Ernst Kret: Učíme (se) jinak. Portál, Praha 1995…29

Marie Vágnerová: Vývojová psychologie. Karolinum, Praha 1999…25

Co se do čísla 32 nevešlo:

Jak si ptáci volili krále (Zbyněk Malinský)

Trpajzlík Jim (Pavel Šrut) – k lekci D. Bulanové

Večeře v rolích (Šárka Miková, Jiřina Stang) – plné znění

Popis úvodní aktivity k lekci Ježek od H. Košťálové

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.