Přeskočit na obsah

Kritické listy 25

Naše téma: Smysl vzdělá(vá)ní

Úvod, N. Rutová

Anketa

Jaký to má smysl vzdělávat se, učit se?, (odpovídají žáci z farního společenství studenti Gymnázia Na Zatlance)

Co je dnes smyslem vzdělá(vá)ní? J. Straková, O. Botlík, D. Souček,  J. Tupý,  Ivan M. Havel, P. Uherka, V. Klaus, P. Sládeček, J. Dlouhá, Z. Bělecký, Z. Drhová, M. Freiová; volná psaní a pětilístky na téma Škola jsou od žáků ZŠ v Praze 5)

Co si myslím já, K. Šenkyříková

Rozhovor

Naslouchání Jaroslavu Duškovi, M. Němcová

Reforma a čeští vzdělanci

Pocem, synu… a uč se moudrým býti…, S. Komárek (přetištěno z přílohy Práva)

Profesoři varují: Reforma škodí, T. Feřtek (přetištěno z týdeníku Reflex)

Rozhovor H. Košťálové s T. Feřtekem

Kritické myšlení, kritická gramotnost a kritické vědomí

Kritické myšlení je myšlení pro svět rozporů, O. Hausenblas

Kritické myšlení a kritická gramotnost, Ch. Temple

Viděls to?, F. Koukolík (přetištěno z přílohy Hospodářských novin)

Lekce a komentáře 

Konzultace žáka a učitele, H. Daniels, M. Bizar                                                              

Projekt TOLERANCE, J. Fričová                                                                        

Velryby, Jonáš a odpovědnost za chod světa, O. Hausenblas, H. Košťálová (s přidanými texty na webu KM)                 

Paměť, N. Rutová               

Vliv moru na českou společnost konce 14. století, I. Věříšová                                     

Skládankové učení v zeměpise, M. Kvěchová

Jak využít kritického myšlení v  úvahách o vlastním chování, B. Kotoučová

Pro lektory a lídry tvorby ŠVP

Velké myšlenky a plánování pozpátku – cesta ke kvalitním výstupům, H. Košťálová

Máme jasno?

Postup modelové lekce s metodou V – CH – D a čtení s otázkamiH. Košťálová

Neposední funkcionáři – pravidla hry

Škola v literatuře

Kterak žena medvěda ve čtení vyučila

Hodně se naučil

Spousta chytrostí a k ničemu

Proč se lidé bojí zajíců, I. Vyskočil

Modrý zajíc, D. Radovič

Co se děje u nás

Co nového v projektu Rovnováha

Čtení a psaní v předmětech, součást nových školních programů

Projekt Rovnováha začíná spolupracovat s gymnázii

Letní školy 2007

Pražská schůzka projektu RE-FINE, H. Košťálová

Oslava 10. výročí RWCT – KM v České republice

Představujeme učitele a lektory KM: H. Bělohlávková, J. Smrčková

Co se děje jinde

Komunitní vzdělávání, K. Tykalová

Z historie

Z dílny otců jezuitů, I. Věříšová

Přečetli jsme

Kolik stojí americké tričko z Asie?, R. Sárközi

Bulat Okudžava: Zrušené divadlo, J. Kmentová

Z redakční pošty

Řetězové provádění na zámku ve Vrchotových Janovicích, K. Šafránková                   

Mráz přichází zevnitř aneb Co v nás zanechala totalita, M. Němcová

Poděkování, N. Rutová

Kritické množství kriticky myslících, K. Šubrtová

Vážení kolegové…, K. Lysková

Nabídky

3xPRO (proměna vztahů, prostor spolupráci, prospěch škole)

Výzva: Čtenářství v předmětech

Co se nevešlo do KL 25

Využití mezipředmětových vztahů na SOŠ, B. Černá

Pedagogika utlačených, Paulo Freire

Moje pedagogické krédo, John Dewey

Texty přidané k lekci Velryby, Jonáš a odpovědnost za chod světa:

– Česká republika řekla jasné ano ochraně velryb

– Parlament schválil přístup ČR do Mezinárodní velrybářské komise

– Jonáš a velryba

– Velrybáři z Lamalery s bambusem na obry

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.