Přeskočit na obsah

Kritické listy 20

K úvaze

Několik poznámek k hlavnímu tématu těchto KL, H. Košťálová

Rozvoj klíčových kompetencí a pojetí výuky, A. Tomková

Co se děje u nás

Představujeme učitele a lektory KM: H. Košťálová

Mozaika z letní školy „Lov na Bílou velrybu“, H. Košťálová

– Možné kroky vzniku ŠVP

– Dílčí dovednosti jako složky klíčových kompetencí

– Co promyslet, než se pustíme do práce s očekávanými výstupy oborů

– Úloha oborů v základoškolském vzdělávání

– Co se má a může dělat s očekávanými výstupy oborů v RVP při snaze sestavit ŠVP

– Jak zapracovat očekávané výstupy z RVP ZV do ŠVP

– Jaké byly výsledky první práce s OVO při lovu na velrybu

– Vodítka pro posouzení očekávaných výstupů v ŠVP

– Plánování pozpátku: Výuka o velrybách v průřezovém tématu Environmentální výchova

– Tabulka k promýšlení průřezových témat

– Jak dostat klíčové kompetence do ŠVP

– Jak rozpracovat klíčové kompetence

„Zlatý věk 2005“, N. Rutová

– Plánování průřezových témat

– Mediální výchova v angličtině, H. Šilhánková

– Příprava odborné prezentace v anglickém jazyce, L. Valíčková

Model procesu tvorby školního vzdělávacího programu, B. Zmrzlík

Co se děje jinde

Školím, školíš, školte! Odborná reportáž z projektu „Koordinátor“, H. Košťálová

Letní škola Step by Step, M. Škardová

Přečetli jsme

Herman Melvill: Bílá velryba, H. Antonínová-Hegerová

Z redakční pošty

Strategie tvorby ŠVP a poučení z nich, B. Wichterlová

Jak jsme v Křesomyslovce začínali s přípravou ŠVP, H. Holmanová

Nabídky

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) pro nové zájemce ve školním roce 2005/2006

Program tvorby ŠVP pro školy nebo seskupení škol

Publikace Kritického myšlení

Hra o zemi, K. Kociánová

Příloha

Hra nová sborovnová, K. Bergmannová, B. Jochová, J. Smrčková, Z. Tuzarová, B. Zmrzlík

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.