Kritické listy 20

K úvaze

Několik poznámek k hlavnímu tématu těchto KL, H. Košťálová

Rozvoj klíčových kompetencí a pojetí výuky, A. Tomková

Co se děje u nás

Představujeme učitele a lektory KM: H. Košťálová

Mozaika z letní školy „Lov na Bílou velrybu“, H. Košťálová

– Možné kroky vzniku ŠVP

– Dílčí dovednosti jako složky klíčových kompetencí

– Co promyslet, než se pustíme do práce s očekávanými výstupy oborů

– Úloha oborů v základoškolském vzdělávání

– Co se má a může dělat s očekávanými výstupy oborů v RVP při snaze sestavit ŠVP

– Jak zapracovat očekávané výstupy z RVP ZV do ŠVP

– Jaké byly výsledky první práce s OVO při lovu na velrybu

– Vodítka pro posouzení očekávaných výstupů v ŠVP

– Plánování pozpátku: Výuka o velrybách v průřezovém tématu Environmentální výchova

– Tabulka k promýšlení průřezových témat

– Jak dostat klíčové kompetence do ŠVP

– Jak rozpracovat klíčové kompetence

„Zlatý věk 2005“, N. Rutová

– Plánování průřezových témat

– Mediální výchova v angličtině, H. Šilhánková

– Příprava odborné prezentace v anglickém jazyce, L. Valíčková

Model procesu tvorby školního vzdělávacího programu, B. Zmrzlík

Co se děje jinde

Školím, školíš, školte! Odborná reportáž z projektu „Koordinátor“, H. Košťálová

Letní škola Step by Step, M. Škardová

Přečetli jsme

Herman Melvill: Bílá velryba, H. Antonínová-Hegerová

Z redakční pošty

Strategie tvorby ŠVP a poučení z nich, B. Wichterlová

Jak jsme v Křesomyslovce začínali s přípravou ŠVP, H. Holmanová

Nabídky

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) pro nové zájemce ve školním roce 2005/2006

Program tvorby ŠVP pro školy nebo seskupení škol

Publikace Kritického myšlení

Hra o zemi, K. Kociánová

Příloha

Hra nová sborovnová, K. Bergmannová, B. Jochová, J. Smrčková, Z. Tuzarová, B. Zmrzlík