Přeskočit na obsah

Kritické listy 15

Vážení a milí čtenáři,

vám, kteří jste členy sítě občanského sdružení Kritické myšlení a dostáváte Kritické listy do schránky s pravidelností střídajících se ročních období, i vám, kteří máte časopis před sebou poprvé, si dovoluji na závěr školního roku nabídnout malé ohlédnutí i výzvu.

Poprvé v historii našeho čtvrtletníku jsme si letos dovolili tři čísla zaměřit tematicky, aniž bychom významně narušili stálé a oblíbené rubriky. Námětem „zimních“ Kritických listů bylo HODNOCENÍ (č. 13), následovala HRA (č. 14), nyní vám nabízíme příspěvky k tématu INTERKULTURNÍ VÝCHOVA.

Až pomyslíte na příští školní rok, třeba se bude hodit i vám připomínka, že jedním z námětů, jimž jsme se věnovali celý rok průběžně, byl RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Na stránkách všech čísel tohoto ročníku najdete reflexi významu RVP i kritiku jeho vývoje,

první pokusy a návody na zpracování průřezových témat, praktické ukázky z tvorby Školního vzdělávacího programu a v tomto čísle i nabídku na spolupráci při jeho tvorbě.

Důkladně zpracovaný tematický, oborový, předmětový i autorský rejstřík Kritických listů naleznete během letošního léta na našich webových stránkách. Je rozpracován tak, abyste v něm snadno a rychle našli vše, co hledáte.

Na závěr si dovolím už jen poznámku, že pro všechny, kteří se cítí ve společnosti v menšině, může být využitý komunikační prostor nejen místem setkávání, vzájemné posily, vzdělávání a osobního růstu, ale možná i nadějí na dobře a kvalitně strávený život. Jedním z našich komunikačních prostředků jsou webové stránky a časopis, který držíte v ruce. Přeji vám, aby splnil vaše očekávání, abyste v něm našli mnoho inspirace i poučení a abyste neztráceli chuť se na něm podílet. Je asi důležité, abychom (jako každá menšina) dávali o sobě vědět. Sobě navzájem i „těm ostatním“. Děkuji všem, jejichž příspěvky jste na našich stránkách v uplynulém školním roce mohli číst, a přeji sobě i vám, aby vzrůstala nejen úroveň vzdělávání, ale i počet učitelů, kteří umějí o sobě, svých dětech, svých zkušenostech a postojích dát dobrou zprávu ostatním.

S přáním krásně prožitého léta a zaslouženého odpočinku

Nina R.

K úvaze

Interkultura – jak k ní vychovávat dobře a jak ji zkazit, O. Hausenblas

Naše téma – interkulturní výchova

Východiska pro plánování průřezového tématu, H. Košťálová

Od mediální výchovy k multikulturním postojům, N. Rutová

Národnostní menšiny v Česku z pohledu …náctiletých, I. Kmentová

Co mi dalo vyučování cizinců, J. Kmentová

Cizinci v České republice, M. Kazimagomedová

Můj život v Čechách, J. Bykoderová

Interkultura v Kritických listech (rejstřík článků)

Co se děje u nás

Představujeme učitele a lektory Kritického myšlení, E. Kašparová

Klub učitelů RWCT v Příbrami, E. Kašparová

Co se děje jinde

Vzdělávání pro asistenty aneb Běh na dlouhou trať…, K. Vanková

Pro lektory

Čekáte už dlouho na manuál VÚP k tvorbě ŠVP?, H. Košťálová

Lekce a komentáře

Já jsem já, ty jsi…, N. Černá

Mapuche – indiánský kmen Latinské Ameriky,V. Unzeitigová

Terorismus, V. Unzeitigová

Nemlčet. Ale jak?, B. Wichterlová

Milovaná babička, N. Rutová

Adopce na dálku, J. Novotná

Monoteistická náboženství, K. Hradílková

Škola v literatuře

Učitel, P. Rut

Přečetli jsme

Buddha z předměstí, K. Petrošová

Tyranie médií, N. Rutová

Model dobré práce s textem na SŠ, O. Hausenblas

Z redakční pošty

Učitelská profese, D. Šafránková

S podzimem přichází i jaro, D. Janata

Nabídky

Nabídka ke spolupráci při plánování výuky propojující klíčové kompetence s učivem

3x PRO tvorbu ŠVP

Multikulturní výchova a vzdělávání – šk. rok 2004/2005

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.