Kritické listy 12

Stati

RVP namísto osnov aneb Jak vysvětlit RVP kolegům, O. Hausenblas

Brainstorming, aneb Dovedeme rozpoutat bouři nápadů., H. Košťálová

Co se děje u nás

Učení jako zdroj informací, (z letní školy v Krkonoších) M. Mullerová

Tři pohledy z Lipnice n.Sázavou, H. Košťálová, H. Antonínová, Š. Miková, J. Stang

Certifikace

Poděkování lektorům

Co se děje jinde

Evropská čtenářská konference v Tallinu, O. Hausenblas

„Čtení, psaní, myšlení“ v estonském Tallinu, R. Slabáková 

Budoucí vývoj mezinárodní scény RWCT?, O. Hausenblas

Brána muzea učitelům otevřená, M. a N. Křístkovi

Rozhovor

s Janou Novákovou, ředitelkou ZCŠ Ostrovní

Lekce a komentáře

Proč zadávám, nebo bych měl(a) zadávat referáty, B. Wichterlová

Přijetí a zařazení nových spolužáků do školního společenství., J. Nováková

Menšinová komunita – zdroj gramotnosti, B. Stasz, D.Tankersley

Romové a my, E. Kašparová

Anarchisté, M. Trešlová

Nejen matematika, H. Vašková

Metody KM v mé výuce, Weisová M.

Vytváření kritérií pro recitaci, N. Černá

Škola v literatuře

XIII. kapitola ze stále nepojmenované knihy, P. Rut

 I přílišná vzdělanost je mnohdy na škodu, K. Poláček

Přečetli jsme

K ekologické gramotnosti., H. Košťálová

Takzvané zlo aneb Hledání nové celistvosti, N. Rutová

Ve skutečnosti je díra, J. Kmentová

Saul Bellow: Ravelstein, O. Hausenblas

Z redakční pošty

Diplomové práce na PdF UK, A. Tomková

Posilující výpisky z četby

Konrad Lorenz – Takzvané zlo, (Praha, Academia 1992.) 

Co chystáme?

Pozornější čtenáři minulých KL budou hledat již v tomto čísle předběžně avizované téma hodnocení. S omluvou je odkládáme do dalšího čtvrtletí a vyzýváme i nadále čtenáře, učitele, rodiče, aby své příspěvky poslali do 30. října.