Přeskočit na obsah

Kritické listy 11

Vážení čtenáři, možná byste ocenili, kdybychom vám v prázdninovém čísle Kritických listů nabídli horoskop na léto, sto způsobů jak dosáhnout manželského štěstí, typy na výlet a pro případ špatného počasí či intelektuální abstinence ještě křížovku a několik nestárnoucích anekdot.

Předpokládáme však, že trh bude nabídkami podobného druhu nasycen, a přestože máte před sebou několik týdnů volna a někteří možná i předsevzetí na školu ani nepomyslet, nabízíme vám jako vždy příspěvky vašich kolegů, učitelů, kteří se nezištně vystavují vašemu porozumění i kritice.

Pokud jste našimi čtenáři – nováčky, doporučuji začít článkem Hany Košťálové „Děláme to jinak“. S tématem jinakosti a vůlí i přes potíže vytrvat koresponduje úvaha Radky Slabákové nad myšlenkami C. R. Rogerse. Výroky amerického psychoterapeuta „zdobí“ pak celé toto číslo: Psaní je mou zprávou, kterou pečetím do lahve a házím do oceánu. Žasnu nad tím, jak lidé na obrovské spoustě pláží – psychologických i geografických – tyto lahve nacházejí a zjišťují, že k nim tyto zprávy promlouvají. Proto také píši stále dál.

Že by i příspěvky vašich kolegů byly lahvemi, které nacházíte a z nichž dáváte ochutnat svým žákům? Jakákoli zpráva o tom, co z Kritických listů vás inspirovalo, co jste vyzkoušeli a s jakou odezvou, jistě každého autora potěší. S reakcí nemusíte čekat do uzávěrky dalšího čísla. Naše webové stránky jsou vám k dispozici čtyřiadvacet hodin denně. Píšících učitelů přibývá úměrně s počtem absolventů KM, a tak je možné, že právě svou přípravu, lekci či projekt zde nenajdete jen proto, že rozsah je omezen a že jsme tentokrát dali přednost tématům, jimž se věnovalo více pisatelů. (Zároveň to může být ten pravý signál k uveřejňování lekcí na našich webových stránkách.)

Ústředním tématem čísla se dílem náhodou, dílem plánovaně stala výuka hudební výchovy, které jsou věnovány hned čtyři příspěvky. Ilustrace na titulní straně souvisí s Modlitbou za vodu v hodině výtvarné výchovy, o vodě v montessoriovském pojetí se dočtete v projektu K. Randákové. Plastičtější obraz snad získáte i z celku, který vypovídá o jednom dopoledni stráveném v Lauderových školách v čase chanuky. Matematici mezi námi si zvykli přispívat do KL zcela pravidelně; text Filipa Roubíčka, čerstvého absolventa kurzu Kritického myšlení, je kromě jiného o aplikaci struktury E-U-R a využití poznaných technik v matematice.

P. Wojnar, kterého již možná znáte z příspěvků o celoškolních projektech a školním časopise (Učím s radostí, Praha, Strom 2003), zveřejňuje tentokrát vnitřní monolog při dílně psaní; jeho postřehy z každodenního cestování do školy a zpět uspokojí i čtenáře výhradně prázdninově naladěné.

Krásné léto s Kritickými listy přeje Nina R.

Stati:

Děláme to jinak, H. Košťálová

Odvaha vyučovat doopravdy, O. Hausenblas

Cesta za operou, KM a Orffův Schulwerk, Václav Salvet

Co se děje u nás

Certifikace

Co se děje jinde

Klub dětských knihoven SKIP se představuje, B. Blažková

Setkání PAU pro začínající učitele, O.Krátká, S.Hammerschmiedová

Setkání středoškolských učitelů, E. Nováková

Oslavy v FZŠ Chlupova, O. Hausenblas

Lekce a komentáře:

Objevujeme hodnoty v pop.hudbě, N. Douglasová, M. Baydounová, L. Falková

Odpusť, klasiku!, M. Procházková

Voda – projekt, K. Randáková

Modlitba za vodu, N. Velebová

Lauderovy školy

Dárek, K. Kohoutová

Červená Karkulka, K. Rohážová

Jde v matematice nemyslet?, F. Roubíček

Dílna psaní mýma očima, P. Wojnar

Další texty z dílny psaní v Karviné

Škola v literatuře

Poučení o perspektivě, I. Wernisch

Kde je Jan?, J. Vodňanský

Chudá škola, T. Přidal

Dotaz, D. Charms

Zabil jsem svého učitele…, J. Vodňanský

S paní učitelkou si užijete legrace, T. Přidal

Přečetli jsme:

J. Drtilová, F. Koukolík: Život s deprivanty I a. II, O. Hausenblas

C. Rogers: Způsob bytí, R. Slabáková

Z redakční pošty

Má cesta ke slovnímu hodnocení, K. Sládková

Dotazník pro rodiče žáků 5. třídy, A. Chocholová

Škola naruby, O. Maturová

Nabídky

Česká Orffova společnost

Bedrník pro zdraví, H. Kolářová

Přehled kurzů 2003/2004

PHARE – Podpora integrace Romů

Posilující výpisky z četby

C. Rogers: Způsob bytí (vybrala R. Slabáková)

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.