Přeskočit na obsah

Kritické listy 10

Vážení čtenáři,

z odpovědí na otázky položené v minulém čísle se dovídáme, že si ceníte toho, že KL vůbec pravidelně vycházejí, že je v nich zahrnuta jak teorie (obecné stati a články), tak praxe (nápadité hodiny, projekty, lekce), že ukazují, co se kde ve školách děje, a jsou v nich články k aktuálním tématům i informace o dalším vzdělávání. Sympatická je vám sebekritičnost, která nedovolí, aby se z nás nakonec stali elitáři nebo matadoři (viz články v  KL č. 9 ).

Je potěšitelné, že se vracíte k předešlým číslům , že si je schováváte jako svůj inspirační zdroj, půjčujete je kolegům, diskutujete o příspěvcích… Chybí vám odkazy na teoretické stati, webové adresy, více pohledů zvnějšku RWCT, ledolamky a možná i víc srdce. Doporučujete neumdlévat a zveřejňovat „kacířské“ názory, distribuovat KL co nejvíce do knihoven, pojmenovat přesně cílovou skupinu čtenářů a podle toho členit články, máme se pokusit o sebepropagaci ve spolupráci s Učitelskými novinami, které snad učitelé čtou ve větším počtu … Názorů je mnoho, někdy se různí a všem, kteří si našli čas nám napsat, děkujeme, nebo_ jsme z dopisů četli ochotu spolupracovat a podílet se. Jestli se náš časopis může od ostatních periodik orientovaných na pedagogiku něčím podstatným lišit, pak je to míra vaší spoluúčasti a míra spolutvorby.

Kritické listy nemají redakci, jejíž členové by nesli odpovědnost za jednotlivé rubriky; názvy některých oddílů se mění podle toho, jaké příspěvky se zrovna do čísla sejdou. Není to nehoda ani náhoda. Je to jedna ze strategií, kterou chceme dát najevo otevřenost pro vstup kohokoli z vás.

Těšíme se z toho, že zatím o sobě podáváte zprávy sami, doufáme, že těch, které písemná reflexe obohacuje, bude stále více, a váhajícím vzkazujeme, že na cestě od myšlenkové mapy k hotovému příspěvku nás mohou oslovit a nalézt průvodce v komkoli ze členů redakční rady. Neznamená to, že publikovat zde mají jen členové sítě či absolventi programu, ale očekává se, že mají k současné situaci ve školství, ve výuce, v oboru co říci.

Časopis je neprodejný a má sloužit zejména členům sítě. Samotný název našeho programu napovídá, že k myšlení se hledíme dobírat především čtením a psaním. Vyškolené jsou již stovky učitelů, a pokud konstatujete, nebo jste možná i nespokojeni, že se ve vašem časopise objevují stejná jména , a žádáte větší zastoupení různých autorských příspěvků , je vhodná chvíle, abyste to zkusili sami. Abych řekla pravdu, ani nevím, co by vlastně znamenalo, kdyby se kolem Kritických listů vytvořil víceméně stabilní okruh přispěvatelů, což samozřejmě a samo o sobě nepovažuji za vyloučené. Ale asi bychom se my, častěji píšící, časem dostali do rolí redaktorů, kteří pátrají, o čem přemýšlejí a jak učí stovky dalších absolventů programu, a stali se tak jejich mluvčími, a to přece není zcela v duchu vyznávaných idejí.

Možná, že jedna z cest jak měnit školství je schopnost čím dál většího počtu pedagogů být mluvčímibýt pisateli . Ať už úvah, polemik, recenzí, lekcí. – Teprve ten celek, jehož by měly být Kritické listy obrazem, může nabýt přesvědčivosti i pro širší čtenářskou veřejnost.

Vybavuje se mi závěrem výraz jedné paní učitelky (dnes velmi často píšící), která překvapeně konstatovala, že si vždycky myslela, že spisovatel (pisatel) se z člověka stává, když o tom, co bude psát, ví již všechno dopředu, že už to má promyšleno. Po několika pokusech však ví, že k hlubšímu poznání se můžeme dobrat i zcela opačně. Nevíme téměř nic a psaním se k myšlení, přemýšlení a k hlubším vrstvám vědomí teprve dostáváme. Stačí si na psaní, a tedy na sebe, udělat čas.

Co nového u nás

V kanceláři

Setkání po roce… J. Doležalová

Klub RWCT v Novém Jičíně! M. Hyklová

Muzeum a škola (již neaktuální)

Kurzy RWCT – KM (viz sekce Co děláme – kursy)

Odpověď na každou otázku? (z kurzu KM v Nymburce)

Stati

RVP pro základní vzdělávání, O. Hausenblas

Jak si poradit s kurikulem,…Y. Pollocková

Co se děje jinde

Interkulturní vzdělávání, J. Buryánek

Tandem, H. Košťálová

Fórum VŠ učitelů, H. Košťálová

Lekce a komentáře

Přátelské pokyny pro autory lekcí, N. Rutová

Třídnická hodina, A. Fejglová

Učíme se učit se, B. Blažková

Přetrvávající problém školní matematiky, M. Hejný

E – U – R v hodině matematiky, J. Šafusová

Namaluj mi internet, M. Procházková

Prožitky a tvořivé psaní, Z. Kreislová

Od události k titulku a zase zpět, N. Rutová

Bakalářská práce v kostce, P. Novotný

Škola v literatuře

Zrádce, Ivan Vyskočil

Ke čtenářství

Živá literatura míří ke čtenáři, tisková zpráva

Několik poznámek k semináři, H. Košťálová

Osobní zážitek versus poučení, H. Košťálová, O. Hausenblas

Brána k lásce se jmenuje okouzlení, M. Uhde

Přečetli jsme

Fritjof Capra jako inspirátor k zamyšlení, K. Rýdl

Inovace VŠ výuky v enviromentálních oborech, H. Košťálová

Na druhý pohled, H. Hájková

Andrzej Sapkowski, A. Rut

Z redakční pošty

K článku R. Slabákové, Václav Polák

Používáte metodu I.N.S.E.R.T.?

Malí debrujáři, Zdeněk Rakušan

Nabídky

Letní školy (již neaktuální)

Jazykový ateliér, D. Rýdlová

Sedmá generace

Škola snů

citace dětí z projektu – Škola mých snů (Kalibro)

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.

No fields found, please go to settings & save/reset fields