Přeskočit na obsah

Kritické listy 1, 2

Co je nového?

Milí čtenáři

Myslí celá škola

Thinking Classroom / Peremena

Pište do časopisů

Registrace v nabídkové síti

Podmínky certifikace

Seznam certifikovaných lektorů KM

Publikujeme

Rozhlasové dílny KM

RWCT on the WEB

Stati

Přednáška Davida Kloostera o KM

Bibliografie zdrojů ke KM

Rozvoj programu

Novozélandské kurikulum-krátká ukázka

Finální standardy pro učitele RWCT

Tvorba

Čím více jsem sám sebou, tím méně jsem Čechem – N.Křístek

Hra v životě, život ve hře – K.Bergmannová

Ze tříd

Všechno, co jsem se naučila v hodinách češtiny – H.Šundová

Hodiny / lekce

Využití textu v matematice aneb Matematická mystika – J.Škrobánková

Materiály z Letní školy RWCT 2000

Letní škola RWCT

Program letní školy

Redakční rady novin

Vy jste tady host

Kontakty na ekology

Experiment s portfoliem

Kurikulum, záznamy z dílny

Čtením a psaním k výtvarnému dílu

Literární kroužky

Využití školní knihovny

Hodnotící rozhovor

Hlasité přemýšlení, záznam z dílny

Strategie k nastudování zadané látky

Konzultace žáka a učitele

Vývoz imperialismu?

Závěrečné evaluace

Přihlášky (k vystřižení)

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.