Mgr. Naďa Černá

Po 40 letech praxe mohu konstatovat, že jsem „univerzální učitelka“ napříč celým základním školstvím.

Mám vystudovanou aprobaci český jazyk a společenské vědy pro 2. stupeň základní školy. Profesně se specializuji na práci na prvním stupni základní školy.

V této oblasti mám bezmála čtyřicetiletou praxi podpořenou mnoha semináři, certifikáty a diplomy.

Dosažené vzdělání

1975–1979 Pedagogická fakulta, Ostrava

1971–1975 Gymnázium M. Koperníka v Bílovci

Výběr nejzásadnějších aktivit

2003–2017      letor základních a „ochutnávkových“ kurzů Kritického myšlení

2013                Právo ve škole, cyklus dílen Mgr. Michaely Veselé

2010–2011     Cyklus přednášek k vzdělávacímu programu ochrana dětí

2010–2017     Matematika podle profesora Hejného, certifikáty, osvědčení

2008­–2009     300 hod. kurz Montessori (Český národní diplom č. 205)

2006–2007     240 hod. kurz etické výchovy (Osvědčení o absolvování kurzu)

2006                48 hod kurz koordinátora tvorby ŠVP pro základní vzdělávání (Certifikát)

2003               Certifikát „Učitelka RWCT“ – mezinárodní standard práce učitele

2003                Učení jako zdroj informací o sobě a o světě aneb Učíme děti učit se (Osvědčení)

2002–2003     Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Osvědčení o absolvování)

2001–2002     Program celoživotního vzdělávání na UK v Praze (Osvědčení, 100 hodin)

1999–2000     Komunikace s dětmi: Praktická cvičení (Osvědčení Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání)

1998–1999     Cesty k efektivnější výuce (Osvědčení Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání

Publikační činnost

2002/2003 – čtvrtletník Kritické listy, články Recitační dílna, Respektování odlišností

2005 – Sborník Interkulturní výchova ve školním vzdělávacím programu, Respektování odlišností

2007 – Sborník lekcí s využitím Metod aktivního učení, příspěvek Respektování odlišností

2007 – RAABE: projekt Ptáci

2008/2009 – čtvrtletník Kritické listy, článek Botanická zahrada

POHODA aneb Jak mohu ovlivňovat kvalitní využívání volného času žáky

2012 – Čtenářská gramotnost a projektové vyučování: Abeceda, občanské sdružení

Zpracované lekce a projekty: Golem, Pastýřka a kominíček, Malý princ

2012/ 13 – Časopis rodina a škola, roční cyklus článků:

První třída – první školní dovednosti

První třída – vyjádři se mandalou

Napříč základním školstvím:

Podzim přijel na strakaté kobyle

Od Adventu do Vánoc

Tříkrálové odpoledne

Masopust aneb Pospolu

Vynášení smrti