Přeskočit na obsah

Mgr. Naďa Černá

Po 40 letech praxe mohu konstatovat, že jsem „univerzální učitelka“ napříč celým základním školstvím.

Mám vystudovanou aprobaci český jazyk a společenské vědy pro 2. stupeň základní školy. Profesně se specializuji na práci na prvním stupni základní školy.

V této oblasti mám bezmála čtyřicetiletou praxi podpořenou mnoha semináři, certifikáty a diplomy.

Dosažené vzdělání

1975–1979 Pedagogická fakulta, Ostrava

1971–1975 Gymnázium M. Koperníka v Bílovci

Výběr nejzásadnějších aktivit

2003–2017    letor základních a „ochutnávkových“ kurzů RWCT

2013              Právo ve škole, cyklus dílen Mgr. Michaely Veselé

2010–2011    Cyklus přednášek k vzdělávacímu programu ochrana dětí

2010–2017    Matematika podle profesora Hejného, certifikáty, osvědčení

2008­–2009    kurz Montessori (300 hodin)

2006–2007    kurz etické výchovy (240 hodin)

2006              kurz koordinátora tvorby ŠVP pro základní vzdělávání (48 hodin)

2003              Certifikát „Učitelka RWCT“ – mezinárodní standard práce učitele

2003              Učení jako zdroj informací o sobě a o světě aneb Učíme děti učit se

2002–2003    Čtením a psaním ke kritickému myšlení

2001–2002    Program celoživotního vzdělávání na UK v Praze (100 hodin)

1999–2000    Komunikace s dětmi: Praktická cvičení (Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání)

1998–1999    Cesty k efektivnější výuce (Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání)

Publikační činnost

2002/2003: Kritické listy, články Recitační dílna, Respektování odlišností

2005: Sborník Interkulturní výchova ve školním vzdělávacím programu, Respektování odlišností

2007: Sborník lekcí s využitím metod aktivního učení, příspěvek Respektování odlišností

2007: RAABE – projekt Ptáci

2008/2009: Kritické listy, článek Botanická zahrada

Pohoda aneb Jak mohu ovlivňovat kvalitní využívání volného času žáky

2012: Čtenářská gramotnost a projektové vyučování: Abeceda, občanské sdružení

2012/13: Časopis rodina a škola – roční cyklus článků

Kontakt: cerna.nada@post.cz

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.