Přeskočit na obsah

Mgr. Ludmila Volná

Už v dětství jsem byla přesvědčená o tom, že nechci být nikým jiným než paní učitelkou. Proto mé kroky po absolvování Slezského gymnázia směřovaly na Filozoficko-přírodovědeckou fakultu Slezské univerzity v Opavě, kde jsem vystudovala učitelství českého jazyka a literatury v kombinaci s dějepisem. Zakotvila jsem poté ve své domovině, vrátila jsem se na Základní školu v Neplachovicích, tentokrát jako učitelka na prvním stupni.

Jako vášnivý čtenář jsem ve své pedagogické praxi hledala cestu, jak přesvědčit své žáky o poutavosti světa literatury. Ne vždy to šlo hladce, ale odhodlání bylo větší než občasné klopýtání. Nevzdávala jsem se svého přesvědčení, že žák nemá být pasivním posluchačem, ale aktivním hybatelem vyučovací hodiny.

Velkým mezníkem, který výrazným způsobem ovlivnil mé učitelství, se stal rok 2017. Zúčastnila jsem se kurzu Čtením a psaní ke kritickému myšlení lektorky Niny Rutové. Už po prvním setkání jsem věděla, že není cesty zpět. Proto jsem absolvovala nejen navazující kurz, ale také lektorský kurz Kateřiny Šafránkové a Květy Krüger. Mé učitelství nabralo díky nim jiný směr, který mě naplňuje. S radostí sleduji své žáky, kteří ve vyučování s pomocí metod kritického myšlení aktivně pátrají po nových informacích, zpracovávají je a díky tomu přemýšlejí nad svým vlastním učením.

Čtení bylo a je mým koníčkem. V mé pedagogické praxi se stalo prostředníkem k nalezení toho, co se skrývá za textem. A já pátrám moc ráda!

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.