Přeskočit na obsah

Mgr. Jakub Svatoš

Od 15 let jsem se účastnil vzdělávacích outdoorových kurzů ve firmě AKORD-OT. Pozoroval jsem efektivitu spolupráce firemních týmů a práci lektorů, kteří pomáhají skupinám vybudovat bezpečnou atmosféru v týmu. Domluvit se či popsat cesty, které vedly k úspěchu, a ty, které jsou slepé. Prostě kriticky posoudit, jak se dařilo.

Tyto zkušenosti jsem uplatňoval na dětském táboře při vedení dětí ve věku od 7 do 15 let. Díky původní myšlence tábora děti nejen zabavit, ale také lidsky rozvíjet, jsem se nadchl pro zážitkovou pedagogiku.

Po vystudování Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se moje ideály zábavné a rozvojové zážitkové pedagogiky setkaly s realitou školního prostředí. Hledal jsem cesty, jak ji co nejvíce začlenit do běžné výuky.

U školství jsem setrval díky podnětnému prostředí ZŠ Kunratice. Absolvováním kurzů RWCT vedené Květou Krüger či Katkou Šafránkovou jsem si uvědomil, že program RWCT je tou cestou, kterou jsem hledal. Získal jsem certifikát učitele a lektora RWCT.

Facilitoval jsem setkání pro učitele zaměřená např. na individualizaci ve výuce, poskytování zpětné vazby nebo na zážitkovou pedagogiku ve výuce.

Externě jsem vyučoval na UJEP předmět Facilitační dovednosti a skupinová dynamika.

V současnosti působím jako učitel prvního stupně v ZŠ Kunratice. Díky Ondřeji Hausenblasovi vedu lekce čtenářské praxe pro studenty Pedf UK.

Jsem bývalým plavcem a reprezentantem vodního póla, jsem vášnivým fanouškem florbalu a nově i hrdým otcem.

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.